רשימת יועצים

רשימת יועצים - תואר שני

הכל
מדעי הרפואה ובריאות
מדעים מדויקים
מדעי החיים
מדעי המוח
הנדסה
מדעי הרוח
חינוך
אמנויות
לימודי הסביבה
מדעי החברה
עבודה סוציאלית
ניהול ומנהל עסקים
משפטים
תכנית לימודים
שם היועץ
דוא"ל
ימי קבלה ושעות
מקום קבלה
טלפון
מזכירת המדרשה לתארים מתקדמים – גב' סילבי דגני
טל: 03-6407320
מזכירת תואר שני - גב' ניצה כחלון
03-6409244
מזכירת מלגות – גב' גלית אפרים
03-6407226
ייעוץ בנוגע לדרישות קורסי הליבה: ד"ר שרון וייס
ייעוץ אקדמי: פרופ' שי יזרעאלי
בניין סאקלר, הפקולטה לרפואה
ייעוץ אקדמי: פרופ' שי יזרעאלי
בניין סאקלר, הפקולטה לרפואה
יועץ אקדמי (כל המסלולים): מר בריק מיכאל
יועץ אקדמי במסלול קידום בריאות: ד"ר שחר לב ארי
יועץ אקדמי במסלול קידום בריאות:ד"ר עקיבא קורל
רכז אקדמי ויועץ מסלול ניהול מערכות בריאות: ד"ר תומר זיו
מזכירת תכנית המוסמך בבריאות הציבור (כל המסלולים): גב' ליבי מנור
חדר 901 א', בניין סאקלר, פקולטה לרפואה
03-6409040
מזכירת בית הספר לבריאות הציבור: גב' רונית שפיגל
בניין סאקלר לרפואה, קומה 9, חדר 918
03-6405717
ייעוץ אקדמי: דר' רותי עזרתי
דר' יעל הנקין
עוזרת מנהלית - עינת הוכשטיין-פלד
מזכירות תואר שני - אילנה שטרסלר
מרכז רפואי ע"ש שיבא בנין מכון שמיעה ודיבור קומה שנייה חדר 202
03-6409217 , 03-5349817
מזכירת תואר שני - עיינה צבר
03-6409217 שלוחה 103
ייעוץ אקדמי פרופ' צביה בר-נוי
בתאום מראש
בניין ריימונד, חדר 304 א' בתאום מראש
מזכירות התכנית גב' דפנה ענבר
א'-ה'
בניין ריימונד, חדר 305
03-6409497
ראש תכנית המוסמך - פרופ' רות דפרין
עוזרת מנהלית - חני רובינשטיין
03-6405458, 03-6409019
ראש התכנית - ד"ר דבי רנד
מזכירות החוג - ורד ולדמן
03-6409104
ייעוץ אקדמי: ד"ר איליה קגן
בניין ריימונד, חדר 304ב בתיאום מראש
03-6405338
מזכירות המסלול: דנה בלומנשטוק
חדר 305
6408353 - 03
יועץ אקדמי: כימיה אורגנית פרופ' משה קול
יועץ אקדמי: כימיה פיזיקלית - פרופ' גיל מרקוביץ
רכזת מינהלית: צילה רוט בלוך
03-6409283
מזכירת סטודנטים: שרית ברטוב
03-6408761
יו"ר ועדת תואר שני: פרופ' משה קול
יועץ אקדמי: פרופ' משה רשף
בניין קפלון, חדר 212
03-6406880
מזכירות תלמידים: איילת סידס
בניין קפלון, חדר 318
03-6406962
מזכירות ביה"ס: שחר ארז
03-6409177
ועדת קבלה לתואר שני: פרופ' מיכל פלדמן
יועץ מתמטיקה עיונית: פרופ' דוד גינזבורג
בניין שרייבר, חדר 315
03-6405376
יועץ מתמטיקה שימושית: פרופ' אריה לבנט.
בניין שרייבר, חדר 320
03-6408812
מזכירת תלמידים לתואר שני: גב' שחר ארז
בנין קפלון, חדר 303
03-6409177
סטטיסטיקה וביוסטטיסטיקה - פרופ' דוד שטיינברג
בניין שרייבר, חדר 115
03-6408035
חקר ביצועים - פרופ' רפי חסין
בנין שרייבר, חדר 107
03-6409281
מזכירת תלמידים לתואר שני – גב' שחר ארז
בנין קפלון, חדר 307
03-6409177
פיזיקת החומר המעובה: פרופ' יעקב קנטור
03-6409121
אסטרונומיה ואסטרופיזיקה: דר' דובי פוזננסקי
03-6407992
פיזיקת החלקיקים: פרופ' אבנר סופר
03-6406091
מזכירות הסטודנטים: רונית יונה
03-6408619
ביה"ס למדעי המחשב: פרופ' רודד שרן
הפקולטה למדעי החיים" ד"ר יפתח נחמן
הפקולטה לרפואה: ד"ר נועם שומרון
הפקולטה לרפואה: פרופ' קרן אברהם
הפקולטה לרפואה: פרופ' גיל אסט
הפקולטה לרפואה: פרופ' רות נוסינוב
הפקולטה לרפואה: פרופ' יוסי שילה
הפקולטה למדעי החיים: פרופ' יהודית ברמן
הפקולטה למדעי החיים: ד"ר עדי שטרן
יו"ר ועדת הוראה: ד"ר משה גבעוני
ייעוץ אקדמי במסלול חברה, סביבה ותכנון: פרופ' יצחק אומר
ייעוץ אקדמי במסלול גיאו-אינפורמטיקה: פרופ' יצחק בננסון
ייעוץ אקדמי במסלול "תכנון עירוני ואזורי" במסגרת התכנית "סביבה חברה ותכנון": פרופ' טובי פנסטר
מזכירות החוג: ענת זיסקינד
בניין יד אבנר, חדר 214
03-6409896
מזכירות סטודנטים: קרן בן ציון
פרופ' גיל סגל
03-6405287
ד"ר צפריר צור
03-6407192
ד"ר רועי דור
03-6408005
פרופ' גדעון פלמינגר
03-6407524
פרופ' עדי אבני
03-6409840
פרופ' רונית פנקס-קרמרסקי
03-6406802
פרופ' דן פאר
03-6405926
פרופ' מרטין קופייק
6409031
מזכירות המדרשה לתארים מתקדמים: נורית רוזנמן
בנין שרמן, חדר 04
03-6406802
ד"ר צפריר צור: יו"ר וועדת קבלה במחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בנין שרמן,520
03-6407192
פרופ' עבדאלסלאם עאזם: ראש המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בנין שרמן, 604
רחל פז - מזכירות המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בנין שרמן, 628
03-6409749
ד"ר יוסי יובל יו"ר וועדת קבלה במחלקה לזואולוגיה
גן זואולוגי, חדר 215
03-6407304
פרופ' נגה קרונפלד שור - ראש מחלקה לזואולוגיה
גן זואולוגי, חדר 215
03-6405740
חגית טלמור - מזכירות המחלקה לזואולוגיה
בנין שרמן, 332
03-6409812
פרופ' דן פאר: יו"ר המחלקה לחקר התא ואימונולוגיה
בניין בריטניה,חדר 225
03-6405926
פרופ' עדית בן ברוך - ראש מחלקה לחקר התא ואימונולוגיה
בנין בריטניה, 307
03-6407933
נאוה שכטר - מזכירת המחלקה לחקר התא ואימונולוגיה
בנין בריטניה, 229
03-6409016
פרופ' עדי אבני: יו"ר וועדת קבלה במחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של הצמחים
בניין בריטניה, 612-614
03-6409840
פרופ' שאול ילובסקי - ראש מחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של הצמחים
בריטניה 603
03-6405268
שרי טל-כרמלי - מזכירת המחלקה לביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של הצמחים
בנין בריטניה, 004
03-6409841
ד"ר ענת הרשקוביץ: יו"ר ועדת קבלה במחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה
בניין גרין, חדר 107
03-6407502
פרופ' גיל סגל - ראש מחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה
בניין בריטניה, חדר 417
03-6405287
ריקי לונינסקי- מזכירת המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה
03-6409413
פרופ' יניב אסף - ראש מחלקה ויו"ר ועדת קבלה במחלקה לנוירוביולוגיה
03-6407661
מזכירת המחלקה לנוירוביולוגיה
בנין שרמן, 711
03-6409841, 03-6406372
פרופ' לילך הדני
03-6409831
ד"ר איתי מירוז
03-6407212
ראש המסלול: ד"ר יוסי יובל
גן זואולוגי חדר 215
03-6407304
רותי וולף
03-6409385
רותי וולף
03-6409385
יו"ר הוועדה הבית ספרית לתואר שני: ד"ר טל אנלנבוגן
03-6409367
מזכירות תואר שני אורית גוטרמן
בניין וולפסון להנדסה מכנית,חדר 110
03-6406869
מזכירות תואר שני ליאת כהן
בניין וולפסון להנדסה מכנית,חדר 112
03-6405791
ייעוץ אקדמי: פרופ' אברהם זייפרט
מזכירות תואר שני אורית גוטרמן
בניין וולפסון - הנדסה מכנית, חדר 114
03-6406869
מזכירות תואר שני ליאורה לויצקי
בניין וולפסון - הנדסה מכנית, חדר 114
03-6408372
יועץ אקדמי: פרופ' תמיר טולר
03-6405836
מזכירות מחלקה: ענת אוסקר
03-6408123
מזכירות תארים מתקדמים: אורית גוטרמן
03-6406869
מזכירות תארים מתקדמים: ליאורה לויצקי
03-6408372
ייעוץ אקדמי - פרופ' עמוס אולמן
בנין וולפסון 210
03-6407829
מזכירות תואר שני - אורית גוטרמן
בניין וולפסון - הנדסה מכנית חדר 114
03-6406869
מזכירות תואר שני - ליאורה לויצקי
בניין וולפסון - הנדסה מכנית חדר 116
03-6408372
ראש התכנית לתואר שני בהנדסת תעשייה: פרופ' יבגני חמלניצקי
03-6408949
מזכירות תארים מתקדמים אורית גוטרמן
בניין וולפסון - הנדסה מכנית, חדר 114-110
03-6406869
מזכירות תארים מתקדמים ליאורה לויצקי
בניין וולפסון - הנדסה מכנית, חדר 114-110
03-6408372
אחראי אקדמי ד"ר אריאל ישמח
03-6405079
מזכירות ביה"ס לתארים מתקדמים: גב' אורית גוטרמן
03-6406869, פקס:03-6406013
מזכירת המחלקה למדע והנדסה של חומרים: גב' עדנה טרגרמן
03-6409915, פקס: 03-6410189
ראש החוג, פרופ' רן ברקאי
מזכירת סטודנטים: נדין רשף
ימים א' – ד' 09:30 – 12:30. ב', ד' 13:30 – 15:00
בניין גילמן, חדר 226
03-6409703
יועץ אקדמי: פרופ' יובל גורן
מזכירת תלמידים: גב' גלי אידלשטיין
א', ב', ד' בשעות 10:00 – 14:00, יום ג' 12:00– 15:30
03-6409703
ייעוץ אקדמי: פרופ' חוי דרייפוס
מזכירת החוג: רותי ויגודסקי
א' 15:00-13:00; ב'- ה' 13:00-10:00
בניין קרטר, חדר 206
03-6409277
יועץ אקדמי: פרופ' עודד ליפשיץ
מזכירת סטודנטים: נדין רשף
ימים א' – ד' 09:30 – 12:30. ב', ד' 13:30 – 15:00
בניין גילמן, חדר 226
03-6409703
יועצת אקדמית לתואר שני: ד"ר דנה אולמרט
יועץ אקדמי לתואר שני: ד"ר עירן דורפמן
עוזרת מינהלית בחוג: מיקה שחר
מזכירת תלמידים: חוה שמואלי-רוזנברג
א' ג' ד' 10:00 -13:30; ב' 10:00 - 15:00
בניין גילמן, חדר 358
03-6409689
המכון ללשון, לספרות ולתרבות היידיש ע"ש משפחת גולדרייך
03-6407805
יועצת אקדמית לתואר שני: ד"ר דנה אולמרט
יועץ אקדמי לתואר שני: ד"ר עירן דורפמן
עוזרת מינהלית בחוג: מיקה שחר
03-6409689
מזכירת תלמידים: חוה שמואלי-רוזנברג
03-6409689
ייעוץ אקדמי: ד"ר סמדר שיפמן
ימי קבלה: ימי ה' 16:00-14:00
בתאום מראש
מזכירות התכנית: גב' ג'ני ברק
א' - ה' 10.00- 15.00
בניין רוזנברג, חדר 210
03-6405936
מזכירות התכנית גב' מיכל שואף
א' 12:00-17:00 ב', ג', ה' 10:00-15:00
בניין רוזנברג, חדר 210
03-6405936
ראש החוג: פרופ' משה מורגנשטרן
יועצת אקדמית לתואר שני: ד"ר רעיה חזון
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב', ד', ה' בין 12:30-9:00, יום ג' 15:00-09:30
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועץ אקדמי וראש התכנית: פרופ' שלמה יזרעאל
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב', ד', ה' בין 12:30-9:00, יום ג' 15:00-09:30
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועצת אקדמית וראש החוג: פרופ' מאירה פוליאק
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב', ד', ה' בין 12:30-9:00, יום ג' 15:00-09:30
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועץ אקדמי: פרופ' ישי רוזן-צבי
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב', ד', ה' בין 12:30-9:00, יום ג' 15:00-09:30
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועץ אקדמי: פרופ' ישי רוזן-צבי
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב', ד', ה' בין 12:30-9:00, יום ג' 15:00-09:30
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
ייעוץ אקדמי: פרופ' ג'וליה הורבט
בניין ווב, חדר 411
03-6405022
מזכירת החוג : גב' רותי זוסמן
ימים א', ג',ד',ה' 13:00-09:00 יום ב' 15:00-9:00
בניין ווב, חדר 405
03-6409685
ייעוץ אקדמי: ד"ר נחמה ורבין
מזכירת התכנית: נאוה וינשטוק
ב', ד', בין השעות 10:00–14:00, יום ג' בין השעות 11:00-15:00
בניין גילמן, חדר 438
03-6405627
ייעוץ אקדמי: ד"ר יעל שטרנהל
בניין ווב, חדר 508
מזכירות החוג: סיגלית שועל
יום א', ב', ד' בין השעות: 08:30 -12:15 13:45 -15:30 יום ג', ה': 09:00-12:15
בניין ווב, חדר 505
03-6409683
ראש החוג: פרופ' רות רונן
ייעוץ אקדמי: ד"ר נועה נעמן צאודרר
עוזרת מינהלית בחוג: מירי דביר
מזכירת סטודנטים: שרית יובל
א', ד', ה' – בשעות: 13:00-10:00, ב' - 15:00-10:00
בבניין גילמן, חדר 363
מס' טלפון במזכירות החוג - 03-6409492
ראש התכנית: פרופ' נדין קופרטי צור
ייעוץ אקדמי: פרופ' נדין קופרטי צור
מזכירות התכנית: ענת הנדלמן
א', ג',ד, ה' 13:00-10:00; ב' 15:00-12:00
בניין ווב, חדר 305
03-6409786
ראשת התכנית: פרופ' ניצה בן ארי
מזכירת תלמידים:יעלה מודעי
א', ב', ג', ד'
בניין גילמן, קומה 4, חדר 479א'
03-6407804
ראש התכנית: ד"ר אורנה פלג
מזכירות בית הספר למדעי התרבות: רויטל ציפורי
בנין גילמן, חדר 480
03-6409325
מזכירות התכנית: שושנה כהן
בנין גילמן, חדר 480
03-6409880
יועץ אקדמי: פרופ' איתמר אבן–זהר
עוזרת ניהולית בית הספר למדעי התרבות: רויטל ציפורי
א'-ה'
בניין גילמן, חדר 480
6409325
מזכירת תואר שני: גב' שושנה כהן
ב', ג', ה
בניין גילמן, חדר 480
מזכירת המכון: ענת ציון
א, ב, ד, ה, 10:00-14:00, יום ג' 13:00-15:00
בניין גילמן, חדר 383
03-6409198
היועצת האקדמית של התכנית: פרופ' יעל דר
בתיאום מראש: יום ג' 13:00-11:00
בניין גילמן, חדר 491
03-6408410 טלפון מזכירות- 03-6409995
ראשת התכנית: פרופ' זהר שביט
בתיאום מראש: יום ד' 10:30-9:30
בניין גילמן, חדר 474
03-6409188
מזכירות תלמידים: איה ביטמן
יום ג' 10:00 – 15:00, יום ד' 14:00-10:00
בניין גילמן, חדר 478א
פקס: 03-6407247, טלפון: 03-6409995
יועץ: ד"ר יואב אלון
מזכירות התואר השני: טל אלון
א', ד' 15:00-10:00 ב', ה' 13:00-10:00
בניין גילמן, חדר 428
03-6409714
מגמת העת העתיקה –פרופ' סילבי הוניגמן
מגמת ימי-הביניים –ד"ר נעמה כהן הנגבי
מגמת העת החדשה המוקדמת – ד"ר עודד רבינוביץ'
מגמת העת החדשה – ד"ר ורה קפלן
מגמת אמריקה הלטינית – ד"ר חררדו לייבנר
מגמת ארצות-הברית – פרופ' אייל נווה
עוזרת מינהלית בחוג: ירדנה ליבובסקי
מזכירת תלמידים: מיכל לוינסון
ג', ה' 15:00-09:00, א', ב', ד' 13:00-09:00
בניין גילמן, חדר 374
03-6409785, 03-6409454
ראש התכנית: פרופ' חיים כהן
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א'-ה'
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ
בניין גילמן, חדר 457
מזכירות החוג: נאוה כהן
א' 10:00-15:00 ב'-ד' 10:00-14:00
בנין גילמן, חדר 457
03-6409779
יועץ החוג: ד"ר רוני פרצ'ק
03-6407836
עוזרת מינהלית: שירלי גלזר 03-6407836
ג'
מזכירת סטודנטים : מלי גווילי
ימים א', ג', ה' - בין 10:00-13:00 ימי ב': 10:00-15:00
בניין גילמן, חדר 259
03-6407836
ייעוץ אקדמי - ד"ר ג'יריס חורי
שני - 14:30-15:30
בניין ווב חדר 417
03-6407153
מזכירת תלמידים: גב' שיראל פרלברג גם
ימים א', ג', ד' - 10:00-14:00, יום ב' 11:00-15:00
בניין ווב, חדר 414
03-6409723
ראש החוג: פרופ' מיכל אל-יגון
ה'
בניין שרת, חדר 440
03-6408472
ראש המגמה: פרופ' דורית ארם
יום ה'
בניין שרת, חדר 302
6407117 - 03
עוזרת מינהלית: מרים נחמיאס
א', ג', ד', ה'
בניין שרת, חדר 440
6408472 - 03
מזכירת סטודנטים: אודליה בכר
א', ב', ד', ה' 9:30 - 12:00; ג' 9:30 -14:00
בניין שרת, חדר 401א
03-6408459
מזכירת סטודנטים: עדן ישועה
א' - ה'
בניין שרת חדר 401
03 - 6406148
ראש החוג: פרופ' מיכל אל-יגון
ה'
בניין שרת, חדר 440
03-6408472
ראש המגמה: פרופ' לילך שלו-מבורך
ד'
בניין שרת, חדר 237
03-6409384
עוזרת מינהלית: מרים נחמיאס
א', ג', ד', ה'
בניין שרת, חדר 440
6408472 - 03
מזכירת סטודנטים: אודליה בכר
א', ב', ד', ה' 9:30 - 12:00; ג' 9:30 -14:00
בניין שרת, חדר 401א'
03-6408459
מזכירת סטודנטים: עדן ישועה
א'- ה'
בניין שרת חדר 401
03-6406148
ראשת החוג: פרופ' מיכל אל-יגון
יום ה'
בניין שרת, חדר 440
03-6408472
ראש התכנית: פרופ' לילך שלו-מבורך
ד'
בניין שרת, חדר 237
6409384 03
עוזרת מינהלית: מרים נחמיאס
א', ג', ד', ה'
בניין שרת, חדר 440
6408472 - 03
מזכירת סטודנטים: אודליה בכר
א', ב', ד', ה' 9:30 - 12:00; ג' 9:30 -14:00
בניין שרת, חדר 401א'
03-6408459
מזכירת סטודנטים: עדן ישועה
א' - ה'
בניין שרת חדר 401
03-6406148
ראש התכנית: ד"ר מיכל טננבאום
יום ה' 11:00-12:00
בניין שרת, חדר304א
03-6408846
מזכירת סטודנטים לתואר שני: איריס גורביץ
א',ד', ה' 12:00-9:30; ג' 14:00-9:30
בניין שרת, חדר 400
03-6409480
עוזרת מנהלית: גילה לוי-נוה
03-6406045
ראש החוג: פרופ' יזהר אופלטקה
שנתי: יום ג', שעות קבלה :11:00-10:00
בניין שרת, חדר 420
03-6408845
ראש התכנית למינהל ומנהיגות בחינוך: פרופ' דן גבתון
ימי ה'
בניין שרת, חדר 413
03-6408940
ראש התכנית למינהל ומנהיגות בחינוך המרוכזת בשנה אחת:פרופ' אודרי אדי-רקח
עוזרת מינהלית: לאה זולוטוב
א', ג', ד', ה'
בניין שרת, חדר 414 ב'
03-6407978
מזכירת סטודנטים: מירי כהנסקי
א', ב',ד', ה', 12:00-9:30, ג' 14:00-9:30
בניין שרת, חדר401א'
03-6405497
ראש החוג: פרופ' יזהר אופלטקה
ימי ג'
בניין שרת, חדר 420
03-6408845
ראש ההתמחות בחינוך דמוקרטי: אבנר בן-עמוס
ימי ה'
בניין שרת, חדר306 ב'
03-6407025
עוזרת מינהלית: לאה זולוטוב
א', ג', ד', ה'
בניין שרת, חדר 414 ב'
03-6407978
מזכירת סטודנטים: מירי כהנסקי
א', ב',ד', ה' , 12:00-9:30; ג' 14:00-9:30
בניין שרת, חדר401א'
03-6405497
ראש החוג: פרופ' יזהר אופלטקה
ימי ג'
בניין שרת, חדר 420
03-6408845
ראש ההתמחות במערכות חינוך מקומיות וארציות: פרופ' דן גבתון
יום ה'
בניין שרת, חדר 413
6408940- 03
עוזרת מינהלית: לאה זולוטוב
א', ג', ד', ה',
בניין שרת, חדר 414 ב'
03-6407978
מזכירת סטודנטים: מירי כהנסקי
א'-ה', 12:00-9:30, ג' 14:00-9:30
בניין שרת, חדר 401 א'
03-6405497
ראש החוג:פרופ' יזהר אופלטקה
יום ג'
בניין שרת, חדר 420
03-6408845
ראש ההתמחות בהיסטוריה ובפילוסופיה של החינוך: פרופ' אבנר בן-עמוס
ימי ה'
בניין שרת, חדר 306 א'
03-6407025
עוזרת מינהלית: לאה זולוטוב
א', ג', ד', ה'
בניין שרת, חדר 414 ב'
03-6407978
מזכירת סטודנטים: מירי כהנסקי
א',ב',ד' ה' 12:00-9:30; ג' 14:00-9:30
בניין שרת, חדר 401א'
03-6405497
ראש החוג: פרופ' יזהר אופלטקה
שנתי - יום ג'
בניין שרת, חדר 420
03-6408845
ראש ההתמחות בסוציולוגיה של החינוך: ד"ר ערן תמיר
ימי ג'
בניין שרת, חדר 316
03-6407122
עוזרת מינהלית: לאה זולוטוב
א', ג', ד', ה'
בניין שרת, חדר 414 ב'
03-6407978
מזכירת סטודנטים: מירי כהנסקי
א',ב',ד' ה' 12:00-9:30; ג' 14:00-9:30
בניין שרת, חדר401א
03-6405497
ראש החוג: פרופ' מיכל טבח
מזכירת החוג: אירית לן
א', ג', ד', ה'
בניין שרת, חדר 335
03-6408486
מרכזת התמחות הוראת מתמטיקה בבי"ס על יסודי : פרופ' דינה תירוש
מרכזת התמחות הוראת מתמטיקה בבי"ס על יסודי: פרופ' פסיה צמיר
מרכז התמחות הוראת מדעי המחשב בבי"ס על יסודי: ד"ר דוד גינת
מרכזת התמחות הוראת מתמטיקה בבי"ס יסודי: פרופ' דינה תירוש
מרכזת התמחות הוראת מתמטיקה בבי"ס יסודי: פרופ' פסיה צמיר
מרכז תת התמחות הוראת מדעים בבי"ס על-יסודי: ד"ר ראובן בבאי
מרכז תת התמחות הוראת מדעים וטכנולוגיה : פרופ' רפי נחמיאס
מרכז תת התמחות טכנולוגיה על יסודי: פרופ' איליה לוין
מרכז התמחות טכנולוגיה ולמידה: ד"ר ענת כהן
מרכזת לימודי המשך-לימודי תעודה לבעלי תואר שני: פרופ' מיכל טבח
מרכז ההתמחות: ד"ר ענת כהן
מזכירת חוג וסטודנטים: אירית לן
מזכירת תלמידי תעודות הוראה: אור מלאכי רוזן
א', ב, ד, ה' 9:30 – 12:00, ג' 09:30 – 14:00
בניין שרת, חדר 443
03-6408460
מזכירת תלמידי תעודות הוראה במדעים: דורית שטיינמן
א'- ה' 9:30 – 12:00, ג' 09:30 – 14:00
בניין שרת, חדר 335
03-6407228
מזכירת היחידה להכשרה להוראה: גילה לוי נוה
03-6406045
מזכירת החוג לחינוך מתמטי מדעי וטכנולוגי: אירית לן
03-6408486
מזכירת סטודנטים: דורית שטיינמן
בניין שרת, חדר 335
03-6407228
מרכז המסלול להוראת מדעי החיים: ד"ר ראובן בבאי
מרכז המסלול להוראת מדעי המחשב: ד"ר דוד גינת
מרכזת המסלול להוראת המתמטיקה: פרופ' דינה תירוש
מרכזת המסלול להוראת המתמטיקה: פרופ' פסיה צמיר
מרכז המסלול להוראת הפיסיקה: פרופ' מאיר מידב
מרכז המסלול להוראת טכנולוגיה - הוראת חשמל אלקטרוניקה: פרופ' אליה לוין
ראש התכנית: ד"ר הנרי אונגר
מזכירות התכנית: אביטל וסרשטרום
03-6407230
ראש החוג: פרופ' שולי לב-אלג'ם
עוזרת מנהלית: ליאורה טופז
א', ב', ג', ה' – 15:00-10:00 יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 104
03-6408612
מזכירת סטודנטים: דנה אורן
א', ב', ג', ה' –15:00-10:00 יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 105
03-6408612
יועץ לתואר השני: ד"ר דרור הררי
יועצת לתואר שני יישומי: פרופ' אופירה הניג
ייעוץ אקדמי: מר עדי רוזנקרנץ
ב'
ביה"ס למוזיקה, חדר 37
03-6405092
מזכירות החוג: גב' טובה צור
א', ב', ה' 09:00 – 15:00 ; ד' 16:00-12:00
ביה"ס למוזיקה, חדר 37
03-6408415
ראש התכנית: פרופ' ענת זנגר
בתיאום מראש
ייעוץ למועמדים : ד"ר גל רז
בתיאום מראש מול מזכירת התכנית
מזכירת התכנית: לירז אורן
יום א',ב', ג',ה' בין השעות 15:00-10:00 יום ד' בין השעות 15:00-12:00
בניין מקסיקו, חדר 116
03-6409483
עוזרת מנהלית: דפנה הורוביץ
א', ב', ג', ה' 15:00-10:00 יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 112
03-6408482
מזכירות סטודנטים
א', ב', ג', ה' 10:00 - 15:00 יום ד' 12:00-15:00
בניין מכסיקו, חדר 111
03-6409481
ראש התכנית: ד"ר הנרי אונגר
בתיאום מראש
מזכירת התכנית: אביטל וסרשטרום
ימים א'-ה' בין השעות 14:00-10:00
בניין מכסיקו, חדר 107
03-6407230
מזכירות תואר שני: ריקי חבצקי
03-6405455
ראש התכנית: פרופ' דובי רובינשטיין
בתיאום מראש
בניין מכסיקו, חדר 116
מזכירת התכנית : נילי יבניאל
א, ב', ג', ה' בין השעות 15:00-10:00 יום ד' בין השעות 12:00- 15:00
03-6405288
מרכזת מזכירות סטודנטים: אליה יאיר
בנין הקפסולה, חדר 304
03-6405154
מזכירת תכנית תואר שני ללא תזה: דורית לנדמן
בנין הקפסולה, חדר 305
03-6408116
ראש התכנית: פרופ' אביטל גזית
בניין הקפסולה, חדר 218
מרכזת מזכירות סטודנטים: אליה יאיר
בניין הקפסולה, חדר 304
03-6405154
מזכירת תכנית תואר שני ללא תזה: דורית לנדמן
בנין הקפסולה, חדר 305
03-6408116
ראש המסלול: ד"ר יוסי יובל
גן זואולוגי חדר 215
03-6407304
ייעוץ אקדמי - פרופ' עמוס אולמן
בנין וולפסון 210
03-6407829
מזכירות תואר שני - אורית גוטרמן
בניין וולפסון - הנדסה מכנית חדר 114
03-6406869
מזכירות תואר שני - ליאורה לויצקי
בניין וולפסון - הנדסה מכנית חדר 116
03-6408372
מזכירות התכנית: תמר הרמבם
בניין נפתלי חדר 730
6405995 -03
ייעוץ אקדמי: פרופ' רני שפיגלר
ב' (בתיאום מראש)
בניין ברגלס, חדר 204
03-6409903
רכזת מנהלית : נגה ורדי
א'- ה': 9:30 - 12:30
בניין ברגלס, חדר 109
03-6409903
מזכירת תארים מתקדמים: חגית ניר גרופר
כל השבוע
03-6409903
ייעוץ אקדמי: ד"ר לילך לוריא
בתיאום מראש
בניין נפתלי, חדר 406
03-6409535
עוזרת מנהלית: דפנה כנר כהן
בניין נפתלי, חדר 414
03-6409987
ראש אקדמי של התכנית: פרופ' נח לוין-אפשטיין
מרכזת התכנית: אלכסה ארנה
א', ג'
בנין נפתלי, חדר 633
03-6405248
ראש התכנית: פרופ' יצחק בן-ישראל
מזכירות החוג: פנינה משה
א'-ה'
בניין נפתלי, חדר 512
03-6406185
ראש התכנית והיועץ האקדמי: פרופ' יוסי שיין
בתיאום מראש
בניין נפתלי, חדר 516
03-6407396
מזכירות החוג: פנינה משה
א'-ה'
בניין נפתלי, חדר 512
03-6406185
ייעוץ אקדמי: ד"ר רווית חננאל
בתיאום מראש
בנין נפתלי, חדר 061
03-6407341
מזכירות חוג: אילנה יוליס
א' - ה'
בניין נפתלי, חדר 057
03-6409705 , 03-6409524
ייעוץ אקדמי: פרופ' אמל ג'מאל
ב'
בניין נפתלי, חדר 521
03-6407457
מזכירת התואר השני: סיגל שחר
ימים א', ג' - ה'
בניין נפתלי, חדר 513
03-6406586
יועצת אקדמית: ד"ר אנסטסיה גורודזייסקי
מזכירת תואר שני:דגנית וולדמן
א' - ה'
בנין נפתלי, חדר 616
03-6409934
המגמה קלינית- מחקרית :פרופ' גל שפס
03-6408977
ראש המגמה פסיכולוגיה חברתית: פרופ' נירה ליברמן
03-6408973
ראש המגמה הפסיכוביולוגית: ד"ר שגב ברק
03-6408996
ראש המגמה פסיכולוגיה קוגניטיבית: פרופ' דומיניק לאמי
03-6409291
ראש המגמה פסיכולוגיה קוגניציה ומוח : פרופ' גלית יובל
03-6405474
רכזת מנהלית: אורית דננברג
03-6406393
מזכירת תואר שני: רחל צבירן
03-6406392
מזכירת התואר השני: סברינה אונגר
03-6407987
ראש התכנית: פרופ' ז'רום בורדון
ראש התכנית: פרופ' רונית ליכטנטריט
03-6409344
יו"ר ועדת הקבלה: דר' כרמית כץ
03-6406366
מזכירת קבלה לתואר שני ולתכנית ההשלמות: אילנה כהן-צדק
03-6409192
ראש התכנית: ד"ר גיא שילה
03-6409517
מזכירת קבלה לתואר שני ולתכנית ההשלמות: אילנה כהן - צדק
03-6409192
רכזת קבלה ופטורים: רחלי שאול
03-6405677
מנהל עסקים (MBA): מוקד שירות טלפוני למתעניינים בלימודי התואר השני
03-6406333
מרכז מידע לתואר השני בענייני קבלה ופטורים: רחלי שאול
03-6405677
מוקד מידע טלפוני למועמדים
03-6406333
מרכז מידע לתואר השני בענייני קבלה ופטורים: רחלי שאול
03-6405677
למידע בנושא מלגות לתואר השני: גב' מיכל גורדון קרת
03-6406571
מזכירות החוג: ספי ויינטראוב
03-6406482 שלוחה 2
מזכירות החוג: גב' איילת שקד
03-6406482 שלוחה 3
תואר שני עיוני: אורית קטן
א', ב', ד', ה' 11:00 - 15:00, וג' (במהלך שנת הלימודים) 14:00- 18:30
בנין טרובוביץ', חדר 25
03-6406482
"מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים": ספי ויינטראוב
א' ד', ה' 12:00-15:00, בימי ג' 15:00-13:00 יום ב' 14:00 - 16:30
בנין טרובוביץ', חדר 26
03-6406482
מזכירות החוג: גב' איילת שקד
א'- ה', 9:00 - 13:00
בנין טרובוביץ', חדר 10
03-6406482
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive