תואר ד"ר לרפואה לבעלי ולבעלות תואר ראשון

ד"ר לרפואה
4 שנות לימוד
חד-חוגי
0102 מסלול 0000

 

עדכון מיום   25.6.2024

ביה"ס לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב החליט לפתוח רישום לרפואה בתוכנית ה- 4 שנתית ובתוכנית ה- 6 שנתית לשנה"ל תשפ"ה, עבור מועמדים ששרתו בקבע / לוחמים בשירות חובה שהשחרור שלהם הוארך בעקבות מלחמת חרבות ברזל.  

הרישום יהיה פתוח בתאריכים 25.6.24 עד 30.6.24 בחצות. לא יהיה רישום נוסף מעבר למועדים אלה.  

 

עבור רישום לתוכנית ה- 6 שנתית יש לעמוד במכסת ימי השירות כפי שנדרש ממשרתי מילואים. כלומר – 60 ימים בשנת 2023 + 30 ימים בשנת 2024 עד ל- 12.5.24, או 60 ימים בשנת 2024 עד לתאריך 12.5.24

עבור רישום לתוכנית ה- 4 שנתית יש לעמוד במכסת ימי השירות כפי שנדרש ממשרתי מילואים. כלומר – 30 ימים לפחות בין התאריכים 7.12.23 – 6.6.24 בשביל לגשת למבחן הידע במועד אוגוסט, או 30 ימים לפחות בין התאריכים 1.1.24 – 1.6.24 בשביל להתמיין ללא מבחן ידע כפוף לממוצע 80 בקורסי הליבה, או לגשת למבחן הידע במועד אוגוסט.

 

מועמדים שעונים על תנאים אלה בלבד (אין ועדת חריגים ברישום לביה"ס לרפואה), מתבקשים למלא את הפרטים בטופס –

 

https://www.tau.ac.il/-webform-mitveh-Keva-Warrior

          

יש לצרף לבקשה אישור ממדור לומדים של צה"ל (מייל - lomdim.segel@gmail.com), בו כתוב מתי היה מועד השחרור המקורי ואת מועד השחרור בפועל, יש לציין שהשירות הוארך בעקבות המלחמה. בנוסף, יש לצרף אישור מהצבא על מס' ימי השירות ומועדם (טופס 3010 במקרה שחלק מהשירות היה במסגרת מילואים), חיילים בשירות חובה נדרשים לצרף גם תעודת לוחם. 

 

לאחר שליחת הטופס ובדיקת המסמכים, ישלח למועמד לינק לרישום מאגף הרישום של אוניברסיטת תל-אביב.

                                                                                                             

החלטת פורום דקאני הפקולטות לרפואה – התאמות בקבלה ללימודי רפואה בתשפ"ה במסלול ה- 4 שנתי מיום 25.3.2024

בתוספת הבהרות מיום 28.3.2024 לאור שאלות שהועלו

 

לנוכח הימשכות מלחמת "חרבות ברזל", והיותם של רבים מהנרשמים ללימודי רפואה בתשפ"ה במסלול ה- 4 שנתי בשרות מילואים, מתעורר חשש שלא יהיה באפשרותם להקדיש את החודשים הנדרשים להכנה למבחן הידע, המהווה בחינת סינון מרכזית בקבלה למסלול ה- 4 שנתי ברפואה.

על מנת לתת לקבוצה זו הזדמנות הוגנת ושווה עד כמה שניתן להתמודד בקבלה למסלול ה- 4 שנתי לרפואה בשנה"ל האקדמית תשפ"ה, החליטו דקאני הפקולטות לרפואה כהוראת שעה לשנה"ל תשפ"ה בלבד על ההתאמות המיוחדות הבאות:

 

1.       אוכלוסיית היעד להתאמות:

נרשמים למסלול ה- 4 שנתי בלימודי רפואה באוניברסיטאות המחקר המתוקצבות בישראל לשנה"ל תשפ"ה אשר שרתו במילואים 30 יום לפחות, במצטבר, בתקופה שבין ה- 1.1.2024 ועד 1.6.2024 בכפוף להצגת אישור שרות רשמי מצה"ל.

אלה יכונו להלן: "נרשמים משרתי מילואים".

"שירות מילואים" כהגדרתו בחוק שירות המילואים התשס"ח 2008.

 

2.       ההתאמות בתנאי הקבלה – אחת משתי האפשרויות להלן:

א. עם בחינת ידע

אפשרות לגשת למועד מיוחד של בחינת הידע בחודש אוגוסט 2024, וזאת במקום אחד המועדים (א' או ב') של הבחינה בשנת תשפ"ד. יודגש כי מועמד שניגש לאחת מבחינות הידע בתשפ"ד, או מבקש להשתמש בציון מבחן ידע תקף מ- 3 השנים האחרונות (2024, 2023, 2022), יתמיין על בסיס בחינת הידע ושאר תנאי הקבלה במסלול הרגיל (תנאי סף של ציון של 80 ומעלה בתואר הראשון וציון של 75 ומעלה בכל אחת מקורסי הליבה , קבלה על בסיס בחינת הידע ומבחן האישיות).

ב. ללא בחינת ידע

    מי שלא ניגש לבחינת הידע בתשפ"ד, במועדי א', ב' או במועד המיוחד באוגוסט 2024 – יוכל להתמיין לקבלה בכפוף לציון ממוצע של 80 ומעלה ב- 7 קורסי הליבה הנדרשים  לתוכנית ה-4 שנתית (ביוכימיה, ביולוגיה של התא, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה וסטטיסטיקה) ללא בחינת הידע. ציון ממוצע של 79.5 ומעלה ייחשב כעומד בתנאי הסף. מועמדים המבקשים להתמיין ללא מבחן ידע נדרשים לעדכן את המוסדות אליהם נרשמו עד לתאריך 1.6.2024, שבכוונתם להתמיין ללא מבחן ידע. והיה ולא הודיעו, יועברו אוטומטית להליך קבלה במסלול הרגיל.

ג. המועמדים משתי הקבוצות הנ"ל יידרשו בנוסף גם לעמוד במבחני האישיות בהתאם לנוהל המקובל במסלול הקבלה הרגיל. יודגש כי מבחני האישיות ומשקלם בסכם אינם אחידים ונקבעים ע"י כל אחד מבתי הספר לרפואה בנפרד.

 

3.         מכסת הקבלה ללא בחינת ידע לנרשמים משרתי המילואים:

מועמדים אלה יתחרו ביניהם על בסיס מבחני האישיות בלבד על מספר מקומות בשיעור של עד 10% מהמתקבלים      במסלול הקבלה הרגיל בכל בי"ס לרפואה ללא התאמות מיוחדות.

 

          4.         התאמה לבני /בנות זוג

בני/בנות זוג של משרתי מילואים כהגדרתם בסעיף 1 לעיל אשר הינם/ן הורים לילד/ים עד גיל 13 שנים נכון ליום 1.4.2024, ואשר יירשמו למסלול ה- 4 שנתי לשנה"ל תשפ"ה, יהיו זכאים לגשת למועד המיוחד של בחינת הידע בחודש אוגוסט 2024. הזכאות האמורה כפופה  להצגת טופס אישור מילואים מצה"ל, רישום כבן/בת זוג, וספח של תעודת הזהות של שני בני הזוג עם פרטי הילדים.

 

5.         הרשמה

נרשמים משרתי המילואים ובני/בנות זוגם יירשמו באופן עצמאי לבתיה"ס לרפואה בהם הם מעוניינים ללמוד ויטופלו על ידם.

 

6.         התייחסות למתווה הקודם

עפ"י המתווה הקודם מיום  7.2.24, מועמדים שהיו בשרות מילואים של 30 ימים ומעלה בתקופה של 7.12.2023-6.6.2024 ולא היו להם 6 חודשי לימוד למועד ב' של בחינת הידע – יהיו זכאים לגשת למועד המיוחד של בחינת הידע בחודש אוגוסט.

 

 

 

תכניות מיוחדות

 

תכנית לתארים "דוקטור לרפואה" (MD) בשילוב התואר "דוקטור לפילוסופיה" (PhD)

 

התכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים, ומטרתה להכשיר רופאים בעלי כלים מתאימים להתפתח כרופאים חוקרים.
התכנית מאפשרת קבלת תואר כפול" תואר MD ותואר PhD. ניתן להצטרף לתכנית בתום הלימודים הקדם קליניים. הקבלה ללימודים מותנית בעמידה בתנאים האוניברסיטאיים ובעמידה בתנאי הקבלה של החוג.

ניתן להירשם לתכנית עד 14.8.2024

רשאים להירשם לתכנית, תלמידי רפואה (לימודי MD) מאוניברסיטאות בארץ, שעמדו בתנאים:

סיימו לימודים קדם קליניים ברפואה בממוצע ציונים 90 לפחות. במקרים מיוחדים תאושר קבלה של מועמדים שממוצע הציונים שלהם נמוך מ 90 (אבל לא פחות מ 85) ובתנאי שרשאים להמשיך ללימודים הקליניים במוסד בו למדו.

המועמדים ירואיינו ע"י חברי ועדת MD-PhD  שתקבע את התאמתם לתכנית.

יתקבלו רק מועמדים המתכננים לעשות את המחקר ולהמשיך את לימודי הרפואה באוניברסיטת תל אביב.

המשך הלימודים לתואר MD מותנה באישור הוועדה המלווה כי התלמיד השלים את לימודיו ל PhD בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב ורשאי לכתוב את התיזה.

מועמדים המבקשים להתקבל לתכנית המצוינות יפנו למרכז תכנית MD-PhD פרופ' דן גריסרו לכתובת מייל: grisaro@tauex.tau.ac.il, על מנת לבדוק את התאמתם לדרישות התכנית. 

לצורך רישום כמועמד לתכנית יש לשלוח מייל לאגף הרישום, לאורנה פלש ornap@tauex.tau.ac.il. לבקשת הרישום יש לצרף גיליון ציונים ומסמך מהמוסד בו למדו כי רשאים להמשיך בלימודים הקליניים באותה תכנית.

 

פרטים נוספים על התכנית ותהליך הקבלה באתר הפקולטה והמדרשה לתארים מתקדמים

 

לימודי רפואה (MD) למומחים בכירורגית פה ולסת

רופאי שיניים (DMD) מומחים בכירורגית פה ולסת יכולים להגיש מועמדות לתכנית מקוצרת ללימודי רפואה (MD)   .

המועמדים שיתקבלו ילמדו את תכנית הלימודים הקלינית של התכנית לבעלי תואר (תכנית 4 שנתית).

המתקבלים לתכנית חייבים בקורס רפואה פנימית (המתחיל ביולי 2024), בכל הסבבים הקליניים, ובתכנית סטאז' מקוצרת (חצי שנה).

יוכלו להגיש מועמדות רק מי שסיים התמחות בכירורגית פה ולסת בארץ לפני שבע שנים לכל היותר.

כל המועמדים יעברו ריאיון קבלה.

יתקבלו עד 5 מועמדים בשנה.

על המועמדים להמציא:

 גיליון ציונים בלימודי רפואת שיניים, כולל ממוצע התואר.

 ציון בשלב א' ובשלב ב' במבחן ההתמחות.

 שלושה מכתבי המלצה.

ניתן להירשם לתכנית עד 16.5.2024. לא תתקיים הרשמה מאוחרת.  על המועמדים להירשם לתכנית הארבע שנתית (0102) לשנה ג', ולאחר הרישום יש לשלוח מייל לאורנה פלש ornap@tauex.tau.ac.il הכולל בקשה להירשם לתכנית זו בצירוף המסמכים הנדרשים .

תוכניות שיכולות לעניין אותך

שילובים מעניינים ותוכניות מיוחדות

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לקבלת מידע נוסף יש לפתוח פניה במערכת הפניות בנושא: רישום/קבלה
עוזרת מנהלית: עינת רם
036407754