תואר שני בלימודי זואולוגיה

תואר שני
2 שנות לימוד
מחקרי

 

תוכנית הלימודים

 

  • קורסי חובה פקולטטיים – 6 ש"ס

  • קורסי חובת המסלול

  • קורסי בחירה – השלמה ל–30 ש"ס

 

סך שעות הלימוד לתואר: 30 ש"ס – עם עבודת גמר

מתענינים בלימודים באוניברסיטת תל אביב

לייעוץ ולפרטים נוספים
דר' נטע דורצ'ין
03-6407159