מועדים והליך הרישום לתואר ראשון

סמנו ביומן: תחילת רישום
  • סמסטר א' -19.1.2020
  • סמסטר קיץ (אם ייפתח) - מאי 2020
  • סמסטר ב' - נובמבר 2020

מועדי רישום

 

  • ההרשמה לתלמידי תואר ראשון לשנת הלימודים תשפ"א נפתחה ביום א', 19.1.2020,  כ"ב בשבט 
  • הרישום לסמסטר א' פתוח לכל הפקולטות ויחידות הלימוד
  • רישום מועמדים חדשים לסמסטר ב' מתקיים במהלך חודש נובמבר
  • הרישום לסמסטר ב' מתקיים בדרך כלל במספר מצומצם של יחידות לימוד. רשימת החוגים המאפשרים הרשמה לסמסטר ב' מתפרסמת באתר האינטרנט סמוך למועד ההרשמה. מועמד אשר נרשם לסמסטר א'  ומעוניין  להירשם גם לסמסטר ב' של אותה שנת לימודים ישלח בקשה בכתב  למשרד הרישום במועד הרישום לסמסטר ב', תוך ציון החוג המבוקש. דמי הרישום יחולו עליו בכפוף להנחיות
  • יתכן רישום גם לעונת לימודי הקיץ (למספר מצומצם ביותר של יחידות לימוד) בחודש מאי. אם יוחלט על פתיחת רישום, המידע יפורסם באתר האינטרנט

 

הליך הרישום

הרישום לאוניברסיטה מתבצע באמצעות אתר האינטרנט

 

 

 

 

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive