הקבצים בינתחומיים בתכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

הסייבר וטכנולוגיות המידע

הקבץ חדש במסגרת לימודי סייבר בינתחומיים המשלבים קורסים משש פקולטות: מדעים מדויקים, הנדסה, ניהול, משפטים, מדעי הרוח ומדעי החברה

ניהול ומחשבה כלכלית

הקבץ ניהול מיועד להקנות לסטודנטים מושגי יסוד וכלים להבנת תהליכים בעולם הניהולי והארגוני, זאת בנוסף ללימודים הרב-תחומיים במדעי הרוח, המקנים השכלה רחבה ונקודת מבט גלובלית על העולם. הצירוץ של הקבץ הניהול עם ההקבצים האחרים בתכנית הרב-תחומית נותן לך ערך מוסף, גם ללימודיך וגם להשתלבות בשוק העבודה. ל"ארגז הכלים" שתלמדי מדעי הרוח רוכשים בלימודיהם - הכולל חשיבה ביקורתית, חשיבה אנליטית, הצגת נושא בכתב ובעל-פה ועוד - נוספת היכרות בסיסית עם העולם הניהולי והארגוני.

תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית

האינטרנט ותרבות הסייבר (Cybreculture) מגלמים את הפנים החברתיות, הכלכליות והתרבותיות של המהפכה הדיגיטלית, ומשפיעים עמוקות על האופנים בהם בני אדם מתקשרים האחד עם השני, עובדים, משחקים, כותבים, לומדים, יוצרים ומייצרים משמעות. ההקבץ מציע ארגז כלים אקדמי מגוון- כלים היסטוריים, פילוסופיים ומחקר תרבות- להבנתם של "המצב הדיגיטלי" והמרחב הדיגיטלי.

פסיכואנליזה בראי מדעי הרוח

מטרת ההקבץ היא להציג גישות ומושגים בסיסיים בפסיכואנליזה (מושג העצמי, הלא מודע, השלכות הקשר אם ילד, מיניות וזהות מינית) תוך היכרות עם מקורות ראשוניים משמעותיים, ועל רקע תולדות הפילוסופיה, המחשבה המדעית והייצוגים התרבותיים שלהם.

מדעי החברה

ההקבץ מאפשר שילוב של קורסי יסוד כמבוא לכלכלה (לאנשים שאינם כלכלנים), פסיכולוגיה ופסיכולוגיה חברתית, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, שיטת המשפט בישראל, וכן קורסים מגוונים בעלי היבטים חברתיים מובהקים.

רטוריקה - אמנות הדיבור, הנאום והשכנוע

"כיצד לשכנע?" זו השאלה שעומדת במוקד ההקבץ על היבטיו השונים. נעמוד על האופן בו הרטוריקה משולבת באמנויות, בתחומים עיוניים (כמו היסטוריה ופילוסופיה), בפרקטיקה אנושית (כמו המשפט והפוליטיקה), ואפילו במדע. נסקור נסיונות היסטוריים ופילוסופיים לבטל את הרטוריקה, ונתחקה אחר מחלוקות אודות ערכה.

תרבות הילד

הלימודים בהקבץ מיועדים להקנות לתלמידים ידע בתרבות הילד וחינוכו בהקשרים חברתיים-סמיוטיים והיסטוריים, ועל סמך דיון במכלול המוסדות והטקסטים היוצרים את התארגנות החיים החברתיים והאינדיבידואליים של ילדים ונוער.

סביבה - מאידיאולוגיה לאקולוגיה

הקבץ לימודי סביבה פותח בפני הסטודנטים שער חשיבתי-תודעתי כולל, אל תוך מערכת יחסי הגומלין שבין האדם וסביבתו, מההיבט האקולוגי, והפיזי ועד להיבט המוסרי. קורסים בפילוסופיה, בתכנון סביבתי, באקולוגיה יישומית, במדעי החברה, בגיאולוגיה, באדריכלות, ועוד, יציגו היבטים שונים של הסביבה כצדק סביבתי, קיימות עירונית, תכנון קיימות וזכויות אדם.

צדק חברתי, דמוקרטיה והומניזם

ההקבץ נועד לאפשר למידה ודיון בשאלת הצדק החברתי מפרספקטיבה היסטורית ואקטואלית במגוון קורסים מתחומי הדעת של ההיסטוריה, הפילוסופיה, הגיאוגרפיה, החינוך, הקולנוע, מדעי המדינה והסוציולוגיה.

מיתוס, מיתולוגיה ואגדות

המיתוס הוא מושג חמקמק הבא לאפיין מצב מעורר השראה ובעל משמעות המבוסס לא על הגיון צרוף ואמיתות מוחלטות אלא בעיקר על הקסם, המיסתורין ורגש ההתפעמות. ההקבץ יחשוף את הלומדים לנוכחות המיתוסים בחיינו, לשימוש שאנו עושים בו בהקשרים שונים, לאופני ביטוייו השונים (טקסט, צורה, פסל, גיבור, אנדרטה, דימוי, וכד'), ולמשמעות שנותנים המיתוסים והאגדות לנסיון האנושי.

לימודי דתות

ההקבץ מיועד לתלמידים המעוניינים לשלב לימודים בהיבטים שונים ומגוונים של מחקר הדתות: נצרות, אסלאם, יהדות, דתות הודו, סין ויפן. רעיונות משותפים ומפרידים, דת ומיסטיקה ועוד.

תרבות זמננו - מודרנה - פוסטמודרנה

איך קרה שתרבות זמננו עומדת במובהק בסימן המערביות המודרניות? מהו המפנה או הסדרה של מפנים, שלאחריהם עליונות המערב ביבשת אירופה ומחוצה לה הופכת נקודת אל חזור? למה יש דיבור על 'שקיעת המערב' ואיך זה קשור לתהליכי גלובליזציה בעת הנוכחית? הקבץ ייחודי זה מאפשר לבחון שאלות מרכזיות ובוערות כגון אלה.

היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

הקבץ זה מקנה ידע בהיבטים היסטוריים ופילוסופיים של המדעים המדויקים, מדעי הטבע ומדעי החברה. המרכיב המרכזי של לימודי התכנית הוא הממד ההיסטורי, שבו מעוגנות גם התפיסה הפילוסופית וגם התפיסה הסוציולוגית והאנתרופולוגית של הידע המדעי.

הקבץ קוגניציה ויצירה תרבותית עוסק במחקר קוגניטיבי של התרבות והאמנות, ומבקש לבחון את האופנים בהן משפיעה המערכת הקוגניטיבית האנושית על היבטים שונים של מבנה היצירה התרבותית בתחומי הקולנוע, התאטרון, הציור והספרות, תהליכי קליטתה, והפיכתה לחלק מהייצוגים התרבותיים.

לימודי ישראל

הקבץ לימודי ישראל נועד להציג בפני הסטודנטים מבט בין-תחומי על החברה בישראל. מה מאפיין אותה ? מה מטריד אותה ? מה מאיים עליה ומה קוסם לה? ההקבץ יבחן את ההיסטוריה של החברה בישראל ומעט מן הפרה-היסטוריה שלה; את החברה שהתפתחה בה ואת היצירה התרבותית ואמנותית שנוצרה בה. השיעורים בהקבץ יציגו בפני הסטודנטים את הגישות החשובות לחקר החברה בישראל; היסטוריה חברתית ופוליטית; חקר הספרות והאמנות הפלסטית; סוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

לימודים אמריקניים

הקבץ זה מיועד להקנות לתלמידים ידע בתרבות האמריקנית, תולדותיה וקשריה עם העולם התרבותי הסובב אותה, הדגש ספרותי והדגש היסטורי. בהקבץ לימודים זה יוצעו קורסים הנוגעים לתרבות האמריקנית תוך גישה בין-תחומית לנושא.

לימודי שואה וג'נוסייד

לימודי ג'נוסייד מהוים אצלנו בסיס ללימוד חדשני של נושא השואה - הן בפרספקטיבות השוואתיות והן כחלק אינטגרלי מההיסטוריה של העולם המודרני, במיוחד במאה העשרים. תיאוריות עכשויות של ג'נוסייד מאפשרות לדון בשאלות יסודיות ובתהליכים היסטוריים מרכזיים, מההתפתחות של המערכת הבין-לאומית של מדינות לאום מסוף המאה התשע-עשרה ועד ימינו; דרך סוגיות של זהות ודינמיקה של שייכות קבוצתית, דרך יחסים בין קבוצות והשתנותם בימי משבר, מלחמה ואלימות המונית, ועד הזיכרונות שמעצבים מחדש לאחר ג'נוסייד יחסים חברתיים, תפיסות פוליטיות, מאמצי פיוס ודיונים בבתי משפט בינלאומיים
 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive