רפואה - תנאי רישום וקבלה

 • תנאי רישום
 • תנאי קבלה
 • מבחני מיון
 • מסמכים נדרשים
 • מידע למתקבלים

מסמכים/טפסים נדרשים

 

 • צילום תעודת זהות, יש להעביר באמצעות כתובת המייל : rmedicine@tauex.tau.ac.il
 • מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית - מי שמבקש להתקבל על סמך ציוני מכינה ימציא תעודת סיום מכינה, כולל ציוני הגמר והממוצע ללא בונוסים. (להמציא לאחר הרישום המקוון)
 • לימודים אקדמיים -  מי שלמד /לומד לימודים אקדמיים בכל תחום ,מתבקש למלא את טופס מס' 8 ולשלוח אותו עם חומר ההרשמה. מי שלמד מחוץ לאוניברסיטת ת"א מתבקש לשלוח גם אישור על לימודיו.
 • מועמדים שיוזמנו למרכז הערכה (מו"ר, מר"ב, מרק"ם )יתבקשו למלא את הטפסים הבאים, הקישור למילוי הטפסים ישלח למועמדים שימצאו מתאימים בדוא"ל:

           1.  הצהרת בריאות – טופס 14א'.

          2.  הצהרה אישית (טופס הסכמה לניסויים בבעלי חיים) – טופס 14ב'.

          3.  הצהרה על העדר עבירות פליליות – טופס 15ב.

enlightened יש להגיש את כל המסמכים עדכניים לשנה הנוכחית.

 

 

לוח זמנים


להלן פירוט לוח הזמנים להמצאת מסמכים ולהשלמת מטלות למועמדים לתכנית:

 • המסמכים חייבים להימצא במשרד הרישום בתאריכים הנקובים, לא יובאו לדיון נתונים שיגיעו  לאחר המועדים הנ"ל

 

 
סוג המסמך/מטלה
 
 

השלמת/שיפור ציוני בגרות

 
ציונים יומצאו עד ה- 29.4.2020*
 
השלמת 4 יח"ל לפחות במתמטיקה כאמור לעיל*
 
ציוני מכינות קדם אקדמית אוניברסיטאיות
בעת ההרשמה

בחינה פסיכומטרית

 
היבחנות אחרונה מרץ/אפריל  2020
 
 

ציון מיון אנגלית 120 לפחות בפסיכומטרי/בחינת אמיר"ם או 220 בבחינת אמי"ר (לנבחני עד וכולל מועד 12.2019 בלבד)

היבחנות אחרונה מרץ/אפריל 2020

מועמדים החייבים רמה ג' לפחות בבחינת יע"ל 

היבחנות אחרונה במועדמרץ/אפריל 2020

גליון ציוני השכלה אקדמית מלאה או חלקית למועמדים שסיימו או הפסיקו לימודיהם בעת הרישום. מועמדים שהפסיקו את לימודיהם ימציאו גליון ציונים בו מצויין שהלימודים הופסקו .
 
עם סיום ההרשמה
 
 
גליון ציוני השכלה חלקית (עדכני לתאריך ה 19.4.2020 ואילך) למועמדים הלומדים בעת הרישום המסמכים יומצאו עד ה 3.5.2020
 

אישור על מצב אקדמי למי שלמד/ לומד רפואה / רפו"ש  במוסד אקדמי (לרבות אוניברסיטת תל אביב )

 
מי שלא לומד השנה  ימציא בזמן ההרשמה
מי שלומד השנה ימציא עד סוף אוגוסט 2020
במצורף לחומר ההרשמה
 
ניקוד העדפה מתקנת מהאגודה לקידום החינוך
 
חייב להגיע למשרד הרישום לא יאוחר 29.4.2020

 

 • חובה על המועמד ששיפר/ השלים בחינה/ות בגרות במועד חורף לבדוק בתאריך זה את מצב קליטת הציונים החדשים במידע האישי באתר המועמדים .
 • במקרה של חוסר בציון/ים יש ליידע את משרד הרישום עד יום 01.05.2020
 • ציונים שייקלטו במשרד הרישום אחרי מועד זה מכל סיבה שהיא , לא יילקחו בחשבון בשיקולי הקבלה לרפואה שש שנתי .

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive