רפואה - תנאי רישום וקבלה

 • תנאי רישום
 • תנאי קבלה
 • מבחני מיון
 • מסמכים נדרשים
 • מידע למתקבלים

מסמכים/טפסים נדרשים

 

 • צילום תעודת זהות, יש להעביר באמצעות כתובת המייל : rmedicine@tauex.tau.ac.il
 • מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית - מי שמבקש להתקבל על סמך ציוני מכינה ימציא תעודת סיום מכינה, כולל ציוני הגמר והממוצע ללא בונוסים. (להמציא לאחר הרישום המקוון)
 • לימודים אקדמיים -  מי שלמד /לומד לימודים אקדמיים בכל תחום ,מתבקש למלא את טופס מס' 8 ולשלוח אותו עם חומר ההרשמה. מי שלמד מחוץ לאוניברסיטת ת"א מתבקש לשלוח גם אישור על לימודיו.
 • טופס "הצהרת בריאות" - טופס מס 14 א': יש למלא בעת הרישום, ללא מילוי הטופס לא ניתן יהיה לטפל במועמדות
 • טופס הצהרה אישית - טופס 14-ב' : יש למלא בעת הרישום - הצהרה על הסכמה לניסויים בבעלי חיים והסכמה לביצוע חיסונים, ללא מילוי הטופס לא ניתן יהיה לטפל במועמדות

 

 

enlightened יש להגיש את כל המסמכים עדכניים לשנה הנוכחית.

 

לוח זמנים


להלן פירוט לוח הזמנים להמצאת מסמכים ולהשלמת מטלות למועמדים לתכנית:

 • המסמכים חייבים להימצא במשרד הרישום בתאריכים הנקובים, לא יובאו לדיון נתונים שיגיעו  לאחר המועדים הנ"ל

 

 
סוג המסמך/מטלה
 
 

השלמת/שיפור ציוני בגרות

 
ציונים יומצאו עד ה- 20.4.2018
 
 
ציוני מכינות קדם אקדמית אוניברסיטאיות
בעת ההרשמה
 
השלמת דרישות בכימיה, במתמטיקה ובפיזיקה
ספטמבר - אוקטובר 2018

בחינה פסיכומטרית

 
היבחנות אחרונה מרץ/אפריל  2018
 
 

ציון מיון אנגלית 120 לפחות בפסיכומטרי או 220 בבחינת אמי"ר

היבחנות אחרונה מרץ/אפריל 2018

מועמדים החייבים רמה ג' לפחות בבחינת יע"ל 

היבחנות אחרונה במועדמרץ/אפריל 2018

גליון ציוני השכלה אקדמית מלאה או חלקית למועמדים שסיימו או הפסיקו לימודיהם בעת הרישום. מועמדים שהפסיקו את לימודיהם ימציאו גליון ציונים בו מצויין שהלימודים הופסקו .
 
עם סיום ההרשמה
 
 
   
גליון ציוני השכלה חלקית (עדכני לתאריך ה 11.4.2018) למועמדים הלומדים בעת הרישום המסמכים יומצאו עד ה 17.4.2018
 
אישור על מצב אקדמי לתלמידי רפואה/רפואת שיניים
 
מי שלא לומד השנה  ימציא בזמן ההרשמה
מי שלומד השנה ימציא עד סוף אוגוסט 2018
במצורף לחומר ההרשמה
 
ניקוד העדפה מתקנת מהאגודה לקידום החינוך
 
חייב להגיע למשרד הרישום לא יאוחר 17.04.2018

 

 

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive