רפואה - תנאי רישום וקבלה

 • תנאי רישום
 • תנאי קבלה
 • מבחני מיון
 • מסמכים נדרשים
 • מידע למתקבלים

מסמכים/טפסים נדרשים

 

 • צילום תעודת זהות, יש להעביר באמצעות כתובת המייל : rmedicine@tauex.tau.ac.il
 • מכינה קדם אקדמית אוניברסיטאית - מי שמבקש להתקבל על סמך ציוני מכינה ימציא תעודת סיום מכינה, כולל ציוני הגמר והממוצע ללא בונוסים. (להמציא לאחר הרישום המקוון)
 • לימודים אקדמיים -  מי שלמד /לומד לימודים אקדמיים בכל תחום ,מתבקש למלא את טופס מס' 8 ולשלוח אותו עם חומר ההרשמה. מי שלמד מחוץ לאוניברסיטת ת"א מתבקש לשלוח גם אישור על לימודיו.
 • מועמדים שיזומנו למרכז הערכה (מו"ר, מר"ב, מרק"ם )יתבקשו (באמצעות דוא"ל) למלא טופס "הצהרת בריאות"  טופס 14א'  -אין למלא את הטופס לפני הזימון למרכז הערכה
 • מועמדים שיזומנו למרכז הערכה (מו"ר, מר"ב, מרק"ם )יתבקשו (באמצעות דוא"ל) למלא טופס "הצהרת בריאות" -טופס 14ב' אין למלא את הטופס לפני הזימון למרכז הערכה

 

enlightened יש להגיש את כל המסמכים עדכניים לשנה הנוכחית.

 

אופן הגשת מסמסכים

יש להגיש את המסמכים בקובץ PDF. כדי שהמסמכים יטופלו עליהם להיות בהירים וברורים לקריאה.

טופס לא ברור לא יטופל.

 

 

לוח זמנים


להלן פירוט לוח הזמנים להמצאת מסמכים ולהשלמת מטלות למועמדים לתכנית:

 • המסמכים חייבים להימצא במשרד הרישום בתאריכים הנקובים, לא יובאו לדיון נתונים שיגיעו  לאחר המועדים הנ"ל

 

 
סוג המסמך/מטלה
 
 

השלמת/שיפור ציוני בגרות

 
ציונים יומצאו עד ה- 29.4.2019*
 
השלמת 4 יח"ל לפחות במתמטיקה כאמור לעיל*
 
ציוני מכינות קדם אקדמית אוניברסיטאיות
בעת ההרשמה

בחינה פסיכומטרית

 
היבחנות אחרונה מרץ/אפריל  2019
 
 

ציון מיון אנגלית 120 לפחות בפסיכומטרי או 220 בבחינת אמי"ר

היבחנות אחרונה מרץ/אפריל 2019

מועמדים החייבים רמה ג' לפחות בבחינת יע"ל 

היבחנות אחרונה במועדמרץ/אפריל 2019

גליון ציוני השכלה אקדמית מלאה או חלקית למועמדים שסיימו או הפסיקו לימודיהם בעת הרישום. מועמדים שהפסיקו את לימודיהם ימציאו גליון ציונים בו מצויין שהלימודים הופסקו .
 
עם סיום ההרשמה
 
 
גליון ציוני השכלה חלקית (עדכני לתאריך ה 11.4.2019) למועמדים הלומדים בעת הרישום המסמכים יומצאו עד ה   1.5.2019
 

אישור על מצב אקדמי למי שלמד/ לומד רפואה / רפו"ש  במוסד אקדמי (לרבות אוניברסיטת תל אביב )

 
מי שלא לומד השנה  ימציא בזמן ההרשמה
מי שלומד השנה ימציא עד סוף אוגוסט 2019
במצורף לחומר ההרשמה
 
ניקוד העדפה מתקנת מהאגודה לקידום החינוך
 
חייב להגיע למשרד הרישום לא יאוחר 29.4.2019

 

 • חובה על המועמד ששיפר/ השלים בחינה/ות בגרות במועד חורף לבדוק בתאריך זה את מצב קליטת הציונים החדשים במידע האישי באתר המועמדים .
 • במקרה של חוסר בציון/ים יש ליידע את משרד הרישום עד יום 01.05.2019
 • ציונים שייקלטו במשרד הרישום אחרי מועד זה מכל סיבה שהיא , לא יילקחו בחשבון בשיקולי הקבלה לרפואה שש שנתי .

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive