רפואה - תנאי רישום וקבלה

 • תנאי רישום
 • תנאי קבלה
 • מבחני מיון
 • מסמכים נדרשים
 • מידע למתקבלים

 

סדרי רישום

 

 • לרפואה ניתן להירשם עד לתאריך 31.3.2017.
 • ניתן להירשם לרפואה בעדיפות ראשונה בלבד
 • מועמד המבקש להירשם גם לתכנית הרגילה לרפואה 0111 וגם לתכנית לבעלי תואר0102    ירשום את התכנית 0102 בעדיפות הראשונה ואת התכנית 0111 בעדיפות שנייה
 • הרישום לרפואה מתקיים לשנה א' בלבד

 

רשאים להגיש מועמדות:

 • אזרחי ישראל, כולל מועמדים בעלי דרכון זר, במעמד של תושב, (ת.ז. כחולה) .
 • בעלי ציון פסיכומטרי תקף של 700  לפחות. ציון בחינת SAT  ובחינת  ACT אינו ממיר בחינה פסיכומטרית לרפואה
 • בעלי תעודת בגרות ישראלית או בעלי תעודת בגרות מחו"ל השקילה לתעודת בגרות ישראלית
 • בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בארץ או בחו"ל
 • בעלי השכלה אקדמית חלקית ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג  (בארץ או בחו"ל ) בתנאי שזכאים לתעודת בגרות
 • כחלק מתנאי הקבלה נדרשים המועמדים להוכיח ידע קודם במתמטיקה, פיזיקה וכימיה 

 

קבלה לתכנית MD/PhD

 

 • רשאים להירשם לתכנית, תלמידי רפואה (לימודי MD) מאוניברסיטאות בארץ, שסיימו לימודים קדם קליניים ברפואה וקיבלו תואר ראשון בממוצע 90 לפחות. במקרים מיוחדים תאושר קבלה של מועמדים שממוצע הציונים שלהם נמוך מ 90 (אבל לא פחות מ 85)
 • המועמדים ירואיינו ע"י חברי וועדת MD/PhD שתקבע את התאמתם לתכנית
 • יתקבלו רק מועמדים המתכננים לעשות את המחקר ולהמשיך את לימודי הרפואה באוניברסיטת תל אביב
 • לאחר הרישום יש לשלוח מייל לאיילת כהן ayeletc@tauex.tau.ac.il  ובו בקשה להירשם לתכנית זו
 • פרטים על התכנית  באתרקבלה לתכנית MD/MPH

 

 • ניתן להירשם לתכנית עד 15.07.2017
 • רשאים להירשם לתכנית תלמידי רפואה (MD) מאוניברסיטאות בארץ, שסיימו לימודים קדם קליניים ברפואה בתכנית ה-6 שנתית וקיבלו תואר ראשון בממוצע 80 לפחות, או תלמידי התכנית ה-4 שנתית שסיימו שנתיים של הלימודים הקדם קליניים בציון ממוצע של 80 לפחות. 
 • על המועמדים להירשם באתר הרישום וקבלה לתואר שני בבריאות הציבור (חוג 0146) ובמקביל להגיש בקשה בכתב ל איילת כהן במייל  ayeletc@tauex.tau.ac.il להסדרת המשך הרישום. על הנרשמים להמציא גליונות ציונים עד תאריך 20.7.2017. לא ידונו במועמדים שלא ימציאו גליון ציונים עד תאריך זה.
 • המועמדים ירואיינו על ידי חברי וועדת MD/MPH שתקבע את התאמתם לתכנית
 • יתקבלו רק מועמדים המתכננים לעשות את המחקר ולהמשיך את לימודי הרפואה באוניברסיטת תל אביב
 • תינתן עדיפות בקבלה לתלמידים הלומדים את הלימודים הקדם קליניים באוניברסיטת תל אביב.
 • הקבלה לתכנית תהיה על תנאי עד להמצאת אישור על זכאות לתואר בממוצע של 80 לפחות. יש להביא אישור זה לא יאוחר משבוע לפני תחילת שנת הלימודים


 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive