רפואה - תנאי רישום וקבלה

 • תנאי רישום
 • תנאי קבלה
 • מבחני מיון
 • מסמכים נדרשים
 • מידע למתקבלים

 

 

רשאים להגיש מועמדות:

 • אזרחי ישראל, כולל מועמדים בעלי דרכון זר, במעמד של תושב, (ת.ז. כחולה) .
 • בעלי ציון פסיכומטרי תקף של 700  לפחות. ציון בחינת SAT  ובחינת  ACT אינו ממיר בחינה פסיכומטרית לרפואה
 • בעלי תעודת בגרות ישראלית או בעלי תעודת בגרות מחו"ל השקילה לתעודת בגרות ישראלית או בעלי תואר בוגר (תואר ראשון) ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בארץ או בחו"ל.
 • ציון "עובר" בבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לפחות*. חובה על מי שנבחן במתמטיקה במועד חורף תשע"ט, ליידע בעת ההרשמה את משרד הרישום ולוודא שהציונים הגיעו ישירות ממשרד החינוך עד סוף אפריל 2019 (יש לעקוב אחר ציוני הבגרות באתר המידע למועמדים).
 • מועמד שלמד קורס אקדמי במתמטיקה,  במוסד מוכר ע"י המל"ג , יגיש גליון ציונים מקורי ובקשה מנומקת למשרד הרישום לאורנה פלש ornap@tauex.tau.ac.il לא יאוחר ממועד סיום הרישום (סוף חודש מרץ) לבדיקת אפשרות קבלת פטור על סמך קורס זה. 
 • ניתן להירשם עד לתאריך 31.3.2019
 • ניתן להירשם לרפואה בעדיפות ראשונה בלבד.
 • מועמד המבקש להירשם גם לתכנית הרגילה לרפואה 0111 וגם לתכנית לבעלי תואר0102    ירשום את התכנית 0102 בעדיפות הראשונה ואת התכנית 0111 בעדיפות שנייה.
 • הרישום לרפואה מתקיים לשנה א' בלבד.

*על מנת לאפשר למועמדים שלא למדו 4 יחידות בגרות במתמטיקה יאושר השנה כחריג להירשם ולהמשיך בהליך המיון.

קבלתם ללימודים תהיה על תנאי עד שיעמדו בהצלחה בדרישה באחת מהחלופות הבאות:

 • יעברו בהצלחה את המבחן הידע במתמטיקה המיועד למועמדים לרפואת שיניים. מידע על המבחן באתר ביה"ס לרפואת שיניים 
 •  יעברו בהצלחה את בחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לפחות במועד קיץ 2019, מועד א' בלבד (מאי 2019).

קבלה של מועמדים אלו תהיה על תנאי עד למילוי הדרישה במתמטיקה.

מועמדים שאין להם 4 יחידות במתמטיקה ומבקשים להיבחן באחת מהחלופות, ירשמו במועדי הרישום ויגישו בקשה לאורנה פלש במייל ornap@tauex.tau.ac.il

 

 

 

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive