ידיעת השפה האנגלית והיחידה ללימודי שפות

 • מיון באנגלית
 • בחינת אמי"ר
 • רמה באנגלית
 • פטורים באנגלית
 • קורסים באנגלית

 

קביעת הרמה באנגלית

 

רמת האנגלית של מי שיהיה לו יותר מציון תקף אחד (ממבחן האנגלית שבבחינה הפסיכומטרית, מאמי"ר או מה SAT) תקבע לפי הרמה הגבוהה ביותר שהשיג המועמד. לפניכם טבלה המפרטת את קביעת הרמה באנגלית על פי ציוני הפרק באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/ מבחן אמיר"ם, מבחן אמי"ר וה. SAT וטבלה המפרטת את רמות המינימום, הנדרשות לצורך תחילת לימודים ביחידות הלימוד השונות.

 הסיווג הראשוני לרמת אנגלית ייעשה אך ורק על בסיס ציון מבחן חיצוני: פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, ציון מבחן אמיר"ם, ציון מבחן אמי"ר, ציון במבחן ה-SAT.ישנה אפשרות להיבחן במבחן רמ"א שח המרכז הארצי לבחינות והערכה,פרטים נוספים באתר מאל"ו.

הרמה באנגלית בהתאם לציון בבחינת המיון

 

הרמה באנגלית הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/אמיר"ם הציון בבחינת אמי"ר הציון המילולי  ב- SAT
(בחלק של ה-  Critical reading)
טרום בסיסי עד 84 עד 184  
בסיסי 99-85 199-185  
מתקדמים א' 119-100 219-200 350 - 376
מתקדמים ב' 133-120 220- 233 377 -437
פטור
134+
234+
438+

 

 

הרמות  באנגלית הנדרשות מהמועמדים לחוגים השונים

 

להלן רמות המינימום, הנדרשות לצורך תחילת לימודים ביחידות הלימוד השונות:

 

החוג ושנת הלימוד

הרמה הנדרשת לפני תחילת הלימודים

המועד הנדרש להשגת רמת פטור

כל המועמדים לשנה א', למעט בית הספר לרפואה, לרפואת שיניים, למשפטים, משפטים בשילוב חשבונאות, משפטים סוציולוגיה אנתרופולוגיה בהדגש לימודי סביבה, לפיזיותרפיה, להפרעות בתקשורת, לריפוי בעיסוק, לתכנית פכ"מ למצטיינים ולחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים, 

 

רמת "מתקדמים א'"

עד תום שניים-שלושה סמסטרים (כמפורט בידיעוני הפקולטות)

מועמדים לשנה א' בבית הספר לרפואה או לרפואת שיניים , להפרעות בתקשורת, למשפטים, משפטים בשילוב חשבונאות, משפטים סוציולוגיה אנתרופולוגיה בהדגש לימודי סביבה, לתכנית פכ"מ למצטיינים ולחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

 

ציון 120 לפחות ממבחן האנגלית בפסיכומטרי/מבחן אמיר"ם או ציון 220 לפחות  מאמי"ר או ציון 377 לפחות בחלק המילולי של ה-SAT.

עד תום הסמסטר השני ללימודים

מועמדים לשנה ב' (למעט ביה"ס לרפואה/ומשפטים) ומועמדים לשנה א'  בריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה 

 

רמת "מתקדמים ב' "

עד תום הסמסטר הראשון ללימודים

מועמדים לשנה ב' במשפטים

 

ציון 120 לפחות ממבחן האנגלית בפסיכומטרי/מבחן אמיר"ם או ציון 220 לפחות מאמי"ר או ציון 377 לפחות בחלק המילולי של ה-SAT.

עד תום הסמסטר הראשון ללימודים

מועמדים לשנה ג'

 

רמת "פטור"

 

מועמדים לשנים מתקדמות לרפואת שיניים

 

רמת "פטור"

 

 
 
 •  מועמדים שיסווגו לרמת "טרום בסיסי" יידחו אוטומטית, גם אם קיבלו קודם לכן הודעת קבלה (למעט עולים מארצות שבהן לא למדו אנגלית ברמה הנלמדת בבתי ספר תיכוניים בארץ)
 •  מועמד שסווג לרמת "טרום בסיסי" וישתתף בקורס/י קיץ באנגלית המתקיימים באוניברסיטת תל-אביב (קורס אחד או שניים בהתאם לציון במבחן המיון) יציג במשרד הרישום אישור על היותו ברמת "בסיסי" מיד עם סיום הקורס וזאת על מנת לבטל את הודעת הדחייה ולבדוק אפשרות לקבלו ללימודים על תנאי עד שיגיע לרמת "מתקדמים א'"
 •  מומלץ להשתתף בקורס גם למועמדים שטרם קיבלו הודעת קבלה
 •  מועמד שיגיע לרמת "מתקדמים א'" במבחן אמי"ר במועד ספטמבר ויעמוד בדרישות הקבלה לחוג/ים  יפנה בכתב מיד עם קבלת ציון אמי"ר אל משרד הרישום והקבלה כדי לבדוק אם ניתן לקבלו ללימודים, בהתאם לאפשרויות הקליטה של החוגים.
 • ישנה אפשרות גם להשתתף בקורסים מקוונים של האוניברסיטה הפתוחה ולהיבחן במבחן רא"מ במועדים אפריל או ספטמבר, וזאת בהתאם ללוחות הזמנים של יחידות הלימוד השונות. למידע נוסף יש לפנות לאתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.
 • ישנה אפשרות גם להשתתף בקורסים מקוונים של האוניברסיטה הפתוחה למי שמסווג לרמות: טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א',  ולהיבחן במבחן רא"מ במועדים אפריל או ספטמבר, וזאת בהתאם ללוחות הזמנים של יחידות הלימוד השונות. למידע נוסף יש לפנות לאתר המרכז הארצי לבחינות והערכה

 

השלמת הרמה הנדרשת לאוכלוסיות שונות

 • עולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית שהתקבלו לתואר ראשון ונמצאים בארץ עד שלוש שנים, ולא הגיעו לרמת המינימום הנדרשת, ייפתחו קורסים מיוחדים ויהיה עליהם להגיע לרמת "מתקדמים א' " עד תחילת שנה ב' ללימודיהם ולסיים חובותיהם באנגלית עד תחילת שנה ג'.
 • עולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית, שהתקבלו לתואר שני, נדרשים להגיע לרמת "פטור" עד תחילת שנת הלימודים.
 • תלמידי אוניברסיטת תל-אביב לתואר ראשון הנרשמים לחוג לימודים נוסף/אחר - המועד להשלמת הרמה הנדרשת מחושב מתחילת לימודיהם באוניברסיטה ולא מתחילת לימודיהם בחוג החדש/אחר. לדוגמה: תלמיד שכבר למד שני סמסטרים חייב להגיע לרמת "פטור" לפני תחילת לימודיו בחוג החדש.

 

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive