ידיעת השפה האנגלית והיחידה ללימודי שפות

 • מיון באנגלית
 • בחינת אמי"ר
 • רמה באנגלית
 • פטורים באנגלית
 • קורסים באנגלית

 

קביעת הרמה באנגלית

 

רמת האנגלית של מי שיהיה לו יותר מציון תקף אחד (מפרק האנגלית שבבחינה הפסיכומטרית, ממבחן אמי"ר או אמיר"ם או מהחלק המילולי של ה- SAT, תקבע לפי הרמה הגבוהה ביותר שהשיג המועמד. לפניכם טבלה המפרטת את קביעת הרמה באנגלית על פי ציוני המבחנים שמפורטים לעיל,  וטבלה המפרטת את רמות המינימום, הנדרשות לצורך תחילת לימודים ביחידות הלימוד השונות.

 הסיווג הראשוני לרמת אנגלית ייעשה אך ורק על בסיס ציון מבחן חיצוני: פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית, ציון מבחן אמיר"ם, ציון מבחן אמי"ר, ציון בחלק המילולי של מבחן ה- SAT.

 

הרמה באנגלית בהתאם לציון בבחינת המיון

לתשומת לב - החל מינואר 2020 חלה האחדה של סולם ציוני הבחינות המסווגות לרמת אנגלית. כל הציונים יחושבו על פי הסולם:  50-150 

מועמד שיש בידו ציון מבחן אמי"ר מלפני שנת 2020, עליו להחסיר את הערך 100 מהציון, ולאחר מכן לבדוק את רמת האנגלית שלו, לפי הטבלה המופיעה מטה.

 

הרמה באנגלית הציון באנגלית בבחינה הפסיכומטרית/ אמי"ר/אמיר"ם הציון המילולי  ב- SAT
(בחלק של ה-  Critical reading)
טרום בסיסי עד 84  
בסיסי 99-85  
מתקדמים א' 119-100 350 - 376
מתקדמים ב' 133-120 377 -437
פטור
134+
438+

 

 

רמות האנגלית הנדרשות מהמועמדים לחוגים השונים

להלן רמות המינימום, הנדרשות לצורך תחילת לימודים ביחידות הלימוד השונות:

 

 

החוג ושנת הלימוד

הרמה הנדרשת לפני תחילת הלימודים

המועד הנדרש להשגת רמת פטור

כל המועמדים לשנה א', למעט בית הספר לרפואה, לרפואת שיניים, למשפטים, משפטים בשילוב חשבונאות, משפטים סוציולוגיה אנתרופולוגיה בהדגש לימודי סביבה, לפיזיותרפיה, להפרעות בתקשורת, לריפוי בעיסוק, לתכנית פכ"מ למצטיינים ולחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים, 

 

רמת "מתקדמים א'"

עד תום שניים-שלושה סמסטרים (כמפורט בידיעוני הפקולטות)

מועמדים לשנה א' בבית הספר לרפואה או לרפואת שיניים , להפרעות בתקשורת, למשפטים, משפטים בשילוב חשבונאות, לתכנית פכ"מ למצטיינים ולחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים

 

ציון 120 לפחות בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית/מבחן אמיר"ם/ אמי"ר או ציון 377 לפחות בחלק המילולי של ה-SAT.

עד תום הסמסטר השני ללימודים

מועמדים לשנה ב' (למעט ביה"ס לרפואה/ומשפטים) ומועמדים לשנה א'  בריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה 

 

רמת "מתקדמים ב' "

עד תום הסמסטר הראשון ללימודים

מועמדים לשנה ב' במשפטים

ציון 120 לפחות בפרק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית/מבחן אמיר"ם/ אמי"ר או ציון 377 לפחות בחלק המילולי של ה-SAT

עד תום הסמסטר הראשון ללימודים

מועמדים לשנה ג'

 

רמת "פטור"

 

מועמדים לשנים מתקדמות לרפואת שיניים

 

רמת "פטור"

 

 
 
 •  מועמדים שיסווגו לרמת "טרום בסיסי" יידחו אוטומטית, גם אם קיבלו קודם לכן הודעת קבלה (למעט עולים מארצות שבהן לא למדו אנגלית ברמה הנלמדת בבתי ספר תיכוניים בארץ)
 •  מועמד שסווג לרמת "טרום בסיסי" וישתתף בקורס/י קיץ באנגלית המתקיימים באוניברסיטת תל-אביב (קורס אחד או שניים בהתאם לציון במבחן המיון) יציג במשרד הרישום אישור על היותו ברמת "בסיסי" מיד עם סיום הקורס וזאת על מנת לבטל את הודעת הדחייה ולבדוק אפשרות לקבלו ללימודים על תנאי עד שיגיע לרמת "מתקדמים א'"
 •  מומלץ להשתתף בקורס גם למועמדים שטרם קיבלו הודעת קבלה
 •  מועמד שיגיע לרמת "מתקדמים א'" במבחן אמי"ר במועד ספטמבר ויעמוד בדרישות הקבלה לחוג/ים  יפנה בכתב מיד עם קבלת ציון אמי"ר אל משרד הרישום והקבלה כדי לבדוק אם ניתן לקבלו ללימודים, בהתאם לאפשרויות הקליטה של החוגים.

 

השלמת הרמה הנדרשת לאוכלוסיות שונות

 • עולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית שהתקבלו לתואר ראשון ונמצאים בארץ עד שלוש שנים, ולא הגיעו לרמת המינימום הנדרשת, ייפתחו קורסים מיוחדים ויהיה עליהם להגיע לרמת "מתקדמים א' " עד תחילת שנה ב' ללימודיהם ולסיים חובותיהם באנגלית עד תחילת שנה ג'.
 • עולים חדשים מארצות שאינן דוברות אנגלית, שהתקבלו לתואר שני, נדרשים להגיע לרמת "פטור" עד תחילת שנת הלימודים.
 • תלמידי אוניברסיטת תל-אביב לתואר ראשון הנרשמים לחוג לימודים נוסף/אחר - המועד להשלמת הרמה הנדרשת מחושב מתחילת לימודיהם באוניברסיטה ולא מתחילת לימודיהם בחוג החדש/אחר. לדוגמה: תלמיד שכבר למד שני סמסטרים חייב להגיע לרמת "פטור" לפני תחילת לימודיו בחוג החדש.

 

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive