ידיעת השפה האנגלית והיחידה ללימודי שפות

 • מיון באנגלית
 • בחינת אמי"ר
 • רמה באנגלית
 • פטורים באנגלית
 • קורסים באנגלית

 

מבחן המיון באנגלית, רמות הלימוד והקורסים

 

 • מבחן המיון באנגלית בודק את הידע של המועמד בשפה זו כדי לסווגו לקורס בהתאם לרמתו. מבחן זה הוא אחד המבחנים בבחינה הפסיכומטרית, אך ניתן להיבחן בו גם בנפרד – מבחן אמי"ר/אמיר"ם
 • כל הנרשמים לאוניברסיטה חייבים להיבחן במבחן המיון באנגלית במסגרת הבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמי"ר או אמיר"ם. מועמדים הפטורים מהבחינה הפסיכומטרית שנבחנו ב- SAT או יכולים להציג את ציונם במבחן זה לצורך קביעת רמת האנגלית שלהם
 • המבחן בודק שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. המבחן מורכב משלושה פרקים שבהם מופיעים שלושה סוגי שאלות: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא
 • רמת האנגלית הראשונית של המועמד תיקבע אך ורק על סמך ציון שיושג בהיבחנות במבחן חיצוני בלבד: פרק האנגלית בפסיכומטרי/ ציון במבחן אמי"ר או ציון במבחן אמיר"ם.

 

ההכנה למבחן המיון באנגלית

כיוון שהמבחן בודק בעיקר שליטה בשפה, אין תועלת רבה בהכנה קצרת טווח למבחן זה, שכן שפה אינה נרכשת בשבועות אחדים, אלא בפרק זמן ממושך יותר. עם זאת, אם לא נזדמן לך לקרוא חומר באנגלית כמה שנים, מומלץ לרענן את הידע על ידי קריאת טקסטים בתקופה הסמוכה למבחן.

 

מי חייב להיבחן במבחן

 • כל המועמדים הנבחנים בבחינה פסיכומטרית חייבים להיבחן במבחן המיון באנגלית, הכלול בה
 • גם מועמד הפטור מלימודי אנגלית כשפה זרה, שעתיד להבחן בבחינה הפסיכומטרית, חייב במבחן המיון הנכלל בה, אך גם אם ישיג תוצאה נמוכה מ"פטור", יהיה פטור מלימודי האנגלית כשפה זרה
 • מועמד שאינו חייב בבחינה הפסיכומטרית ומועמד שמתקבל אוטומטית לפי בגרות על פי "קבלה ללא פסיכומטרי" חייב בבחינת אמי"ר או אמיר"ם, אם אין לו בחינה פסיכומטרית או SAT בתוקף. מועמד שרמת האנגלית שלו תקבע על פי ציונו ב-SAT מתבקש לבדוק בטבלה שבהמשך מהי הרמה שתקבע לו על פי ה- SAT ולהחליט אם כדאי לו לגשת לבחינת אמי"ר. אם לא ייבחן, תיקבע רמת האנגלית שלו לפי החלק המילולי (critical reading) של מבחן ה-SAT.
 1. ציון במבחנים SAT או ACT  אינו קביל לקביעת רמת אנגלית למועמדי רפואה ורפואת שיניים. (ציון ה ACT אינו קביל לקביעת רמת אנגלית לאף תכנית לימודים)
 2.  כל מועמד או תלמיד באוניברסיטת תל-אביב זכאי להיבחן באמי"ר או אמיר"ם, גם אם יש לו רמת אנגלית בתוקף
 3. היבחנות חוזרת בבחינת אמיר"ם אפשרית רק אם עברו 31 ימים מההיבחנות הקודמת בבחינה זו. 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive