קבלה על בסיס קורסים מקוונים

עולם הלמידה המקוונת של אוניברסיטת תל אביב בקורסרה - סרטון הסבר
  • אודות
  • קורסים ומועדי בחינה
  • שילוב קורסים מקוונים בקבלה

רשימת האפשרויות לשילוב קורסים מקוונים בקבלה

 

 הקבלה באמצעות קורסים מקוונים תתאפשר רק ע"י ציון בקורס שהבחינה בו התקיימה בקמפוס

 הקבלה כרוכה גם בעמידה בתנאי הסף הבסיסיים וברמה הנדרשת באנגלית ועברית של כל תכנית 

 

 

הפקולטה למדעי החיים

קבלה לתכנית החד-חוגית או הדו-חוגית בביולוגיה: ממוצע בגרות משוקלל 104 וגם השתתפות בשלושת הקורסים הבאים בממוצע כללי 85 ומעלה: 1. צמח - מה הוא יודע 2. מבוא לאנרגיה מתחדשת או רעיונות מרכזיים בפיזיקה; .3 קורס נוסף מבין הקורסים המקוונים. או:

תוספת של 5 נקודות לציון ההתאמה עבור קורס אחד או 10 נקודות עבור שני קורסים, בתנאי של ציון 85 בכל קורס.

 

הפקולטה להנדסה

הנדסה מכנית: תוספת של 5 נקודות לציון ההתאמה עבור הקורס המקוון "מבוא לאנרגיה מתחדשת" בציון 90 לפחות.

 

הפקולטה למדעי החברה

מדע המדינה וממשל: תוספת לציון ההתאמה של 5 נקודות עבור קורס מקוון אחד או 10 נקודות עבור שני קורסים, בתנאי של ציון 85 בכל קורס, או: זכאות לבגרות בממוצע 95 ומעלה וגם 2 קורסי מוק בציון 85 לפחות בכל אחד מהם 

לימודי חברה ומדיניות (סוציולוגיה, תקשורת, לימודי עבודה): תוספת לציון ההתאמה של 5 נקודות עבור קורס אחד או 10 נקודות עבור שני קורסים, בתנאי של ציון 85 בכל קורס.

עבודה סוציאלית: תוספת לציון ההתאמה של 5 נקודות עבור קורס מקוון אחד או 10 נקודות עבור שני קורסים, בתנאי של ציון 85 בכל קורס או: ממוצע בגרות משוקלל של 95 ומעלה וגם השתתפות בשלושת הקורסים הבאים בממוצע כללי של 85: 1. מבוא למדעי הפסיכולוגיה 2. צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי 3. קורס לבחירת אישית מתוך רשימת הקורסים המקוונים. 

פסיכולוגיה: תוספת לציון ההתאמה של 5 נקודות עבור הקורס המקוון "מבוא למדעי הפסיכולוגיה" בציון 85 לפחות.

כלכלה: תוספת לציון ההתאמה של 5 נקודות עבור קורס אחד או 10 נקודות עבור שני קורסים, בתנאי של ציון 85 בכל קורס.

 

ביה"ס לעבודה סוציאלית

ממוצע בגרות משוקלל של 95 ומעלה וגם השתתפות בשלושת הקורסים המקוונים הבאים בממוצע כללי של 85:  מבוא למדעי הפסיכולוגיה, צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי, קורס לבחירה אישית מתוך רשימת הקורסים המקוונים וגם ראיון 

 

הפקולטה למדעי הרוח

בנוסף למסלולי הקבלה הנהוגים כעת, מועמדים לתואר ראשון יוכלו להתקבל לפקולטה למדעי הרוח (למעט לתכנית מצטיינים פכ"מ) אם יעמדו בכל התנאים הבאים: זכאות לתעודת בגרות, רמת אנגלית ועברית כנדרש באוניברסיטה, שלושה קורסים מקוונים, מתוכם שניים לפחות בתחום מדעי הרוח, בציון של 80 לפחות בכל אחד.

 

הפקולטה לאמנויות

מועמדים בכל יחידות הפקולטה (למעט אדריכלות) יוכלו להתקבל ללא ציון במבחן פסיכומטרי, ובלבד שיתמלאו כל התנאים הבאים:

זכאות לתעודת בגרות בציון משוקלל 85 ומעלה.
עמידה ברמת אנגלית / עברית נדרשת ובמבחני המיון הנוספים.
למדו 3 קורסים מקוונים בציון 85 לפחות בכל אחד מהם.

 

הפקולטה למדעים מדויקים

מדעי כדור הארץ (גיאופיזיקה, גיאוגרפיה): תוספת לציון ההתאמה של 5 נקודות עבור הקורס "מבוא לאנרגיה מתחדשת" בציון 90 לפחות.

 

מקצועות הבריאות

הפרעות בתקשורת : עמידה בתנאי הציון הפסיכומטרי הבסיסי וגם ציון 90 לפחות באחד מהקורסים המקוונים הבאים של אוניברסיטת תל אביב: מבוא לאנרגיה מתחדשת, מבוא למדעי הפסיכולוגיה, רעיונות מרכזיים בפיזיקה,תזכה בתוספת של 5 נקודות לציון ההתאמה (יש להציג את הציונים עד תחילת חודש יוני 2017). הקבלה מותנית בראיון אישי. 

ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה : עמידה בתנאי הציון הפסיכומטרי הבסיסי בכל אחת מהתכניות  וגם ציון 90 לפחות באחד מהקורסים המקוונים הבאים של אוניברסיטת תל אביב: מבוא לאנרגיה מתחדשת, רעיונות מרכזיים בפיזיקה, מבוא למדעי הפסיכולוגיה, תזכה בתוספת של 5 נקודות לציון ההתאמה. הקבלה מותנית בראיון אישי

סיעוד: עמידה בתנאי הפסיכומטרי הבסיסי הנדרש  וגם ציון 90 לפחות באחד מהקורסים המקוונים הבאים של אוניברסיטת תל אביב: מבוא לאנרגיה מתחדשת, רעיונות מרכזיים בפיזיקה, מבוא למדעי הפסיכולוגיה, תזכה בתוספת של  5 נקודות לציון ההתאמה.  .הקבלה מותנית בראיון אישי

 

הפקולטה לניהול

חשבונאות וניהול: סיום הקורסים הבאים בציון 85 לפחות בכל קורס: רעיונות מרכזיים בפיזיקה, מבוא למדעי הפסיכולוגיה, צמיחה כלכלית וצדק חלוקתי. עם סיום הקורס תינתן תוספת של 5 נק' לציון ההתאמה עבור קורס אחד או 10 נק' עבור שני קורסים. כמו כן, הקבלה כרוכה גם בעמידה בתנאי הסף הבסיסיים וברמה הנדרשת בעברית ובאנגלית של כל חוג. 

 

לברורים בנושא רישום וקבלה ניתן לפנות במייל : im@tau.ac.il או בטלפון: 03-6405550

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive