רשימת יועצים

רשימת יועצים - תואר ראשון

להלן רשימת היועצים לתואר ראשון של אוניברסיטת תל-אביב

הכל
תכניות למצטיינים
רפואה ובריאות
מדעים מדויקים
מדעי החיים
מדעי המוח
סביבה
הנדסה
מדעי הרוח
חינוך
אמנויות
מדעי החברה
עבודה סוציאלית
ניהול וחשבונאות
משפטים
תכנית לימודים
שם היועץ
דוא"ל
ימי קבלה ושעות
מקום קבלה
טלפון
מזכירות התכנית הבין-תחומית למצטיינים
בניין נפתלי, חדר 739
03-6409322
מזכירות התכנית החד-תחומית למצטיינים
בניין נפתלי, חדר 739
03-6409322
ייעוץ אקדמי: פרופ' מרסלו ארליך
אחראית מזכירות הסטודנטים: רווית ויתקין
03-6405852
מזכירות הסטודנטים: רביד גבריאל
03-6405610
ד"ר רועי אמיר
ד"ר יעל רויכמן
רכזת מינהלית: צילה רוט בלוך
03-6409283
מזכירות סטודנטים: שרית ברטוב
03-6408761
פסיכולוגיה: פרופ' גלית יובל
מדעי המחשב: פרופ' יחזקאל ישורון
מזכירות בית הספר למדעי המוח: רותם גלס בן-שאול
א'-ה'
בניין ווב חדר 514
03-6409039
ביולוגיה: ד"ר תום שינברג
פסיכולוגיה: ד"ר שגב ברק
מזכירות בית הספר למדעי המוח: רותם גלס בן-שאול
א' - ה'
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
יעוץ אקדמי: ד"ר אלון זיו
מזכירות תלמידים: איילת סידס
בניין קפלון חדר 304
03-6406962
הנדסה ביו-רפואית- ד"ר אורי נבו
מזכירת סטודנטים, הנדסה ביו-רפואית: ורד דבורי
03-6408489
ביולוגיה- ד"ר פבלו בלינדר
מזכירות בית הספר למדעי המוח: רותם גלס בן-שאול
א' – ה'
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
בלשנות: ד"ר עינת שטרית
ביולוגיה: ד"ר תום שינברג
מזכירות ביה"ס למדעי המוח: רותם גלס בן-שאול
א' - ה'
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
יועץ אקדמי: ד"ר אסף שרון
בתיאום מראש
מזכירת התכנית: הדס פארן-אסיה
ימים א', ה' בין השעות 10:00-13:00 יום ג' 12:00-15:00
בניין גילמן חדר 364א'
03-6406363
מהפקולטה למדעי החיים: פרופ' מיגל וויל
מהפקולטה לרפואה: פרופ' כורת הירשברג (כותי)
הפקולטה לרפואה: מזכירת התכנית גב' דנה הנדלסמן
03-6406696
הפקולטה למדעי החיים: מזכירת התכנית גב' רווית ויתקין
03-6405852
יעוץ אקדמי - פרופ' ערן דולב
ייעוץ אקדמי - ד"ר דפנה ארי אבן-רוט
03-5349817 שלוחה 101
מזכירות החוג
ייעוץ אקדמי - מר צ' רייכרד
בתיאום מראש
בניין ריימונד, חדר 315
03-6405459
ייעוץ אקדמי -ד"ר יפי לבנון
בימי שני
בניין ריימונד, חדר 201
03-6405149
מזכירות החוג- גב' מימי סטביצקי
03-6409226
ייעוץ אקדמי -ד"ר מיכל יצחקי
בתיאום מראש
בניין ריימונד, חדר 303
03-6409273
מזכירת התכנית: יפה פיולס
03-6409273
מזכירת תלמידים: נעמה גפני פלד
03-6409337
ייעוץ בנוגע לדרישות קורסי הליבה: ד"ר שרון וייס
ייעוץ אקדמי: פרופ' שי יזרעאלי
בניין סאקלר, הפקולטה לרפואה
ייעוץ אקדמי: פרופ' שי יזרעאלי
בניין סאקלר, הפקולטה לרפואה
ייעוץ אקדמי: ד"ר איליה קגן
בניין ריימונד, חדר 304ב בתיאום מראש
03-6405338
מזכירות המסלול: דנה בלומנשטוק
חדר 305
6408353 - 03
יועץ מתמטיקה עיונית: פרופ' ליאור בר-סורוקר
בניין שרייבר, חדר 208
03-6405362
יועץ מתמטיקה שימושית והמסלול המשולב מתמטיקה-פיזיקה:ד"ר עדי דיטקובסקי
בניין שרייבר, חדר 302
03-6405987
מזכירת תלמידי תואר ראשון: רחל אלפסי
בניין קפלון חדר 318
03-6405245
יועץ אקדמי: פרופ' מלכה גורפיין אורגד
בניין שרייבר חדר 234
03-6408822
מזכירת תלמידי תואר ראשון: רחל אלפסי
בניין קפלון חדר 318
03-6405245
ד"ר רועי אמיר
ד"ר יעל רויכמן
רכזת מינהלית: צילה רוט בלוך
03-6409283
מזכירות סטודנטים: שרית ברטוב
03-6408761
פסיכולוגיה: פרופ' גלית יובל
מדעי המחשב: פרופ' יחזקאל ישורון
מזכירות בית הספר למדעי המוח: רותם גלס בן-שאול
א'-ה'
בניין ווב חדר 514
03-6409039
יועץ אקדמי - פרופ' חיים קפלן
רכזת מנהלית של ביה"ס : פנינה נריה ברזלי
מזכירות התלמידים של ביה"ס : אודליה דוד
א'-ה'
בניין קפלון, חדר 305
03-6405306
יו"ר ועדת הקבלה : ד"ר ישי פומרנץ
03-6405554
מזכירות הסטודנטים: רונית יונה
03-6408619
ייעוץ אקדמי: פרופ' מיכאל גוזין
רכזת מינהלית: צילה רוט בלוך
03-6409283
מזכירת סטודנטים: שרית ברטוב
03-6408761
יועץ אקדמי: ד"ר אלון זיו
מזכירות תלמידים : איילת סידס
בניין קפלון, חדר 318
03-6406962
יעוץ אקדמי: ד"ר אלון זיו
מזכירות תלמידים: איילת סידס
בניין קפלון חדר 304
03-6406962
מרכז התכנית לירון אלג'ם
בתיאום מראש
בניין הקפסולה חדר 305
03-6405720
ד"ר דניאל מישורי (סביבה)
בתיאום מראש
בניין הקפסולה חדר 217
03-6407409
מזכירות סטודנטים הנדסה: אתי עזרא
03-6409419
ד"ר ירון טולדנו (הנדסה מכנית)
פרופ' אייל חפץ (מדעי כדור הארץ)
בתיאום מראש
דר' רוני קציר
בתיאום מראש
מזכירות החוג: גב' רותי זוסמן
א', ג', ד', ה' 13:00-09:00 ; יום ב' 15:00-09:00
בניין ווב, חדר 405
03-6409685
ייעוץ אקדמי: דר' אלכדנדרה צ'ודנובסקי
מזכירות החוג: ענת זיסקינד
בניין יד אבנר, חדר 214
03-6409896, 03-6423619
מזכירות סטודנטים: קרן בן ציון
א', ב', ד', 13:00-930; ג' 15:00-10:00
בניין יד אבנר, חדר 214
03-6409896, 03-6423619
יועץ אקדמי לתלמידי שנה א' במסלול החד-חוגי והדו-חוגי: פרופ' ניר אוהד
תכנית חד-חוגית ודו-חוגית: פרופ' ערן בכרך
מסלול מחקרי לתלמידים מצטיינים: פרופ' מרסלו ארליך
תכנית משולבת מדעי המחשב ומדעי החיים עם התמחות בביואינפורמטיקה: דר' עירית גת ויקס
תכנית לימודים משולבת לתואר ראשון במדעי החיים ובמדעי הרפואה: פרופ' מיגל וייל
תכנית חד-חוגית בביולוגיה עם הדגש בביוטכנולוגיה: ד"ר טל דביר
תכנית חד-חוגית בביולוגיה עם הדגש באקולוגיה ואבולוציה: פרופ' שי מאירי
תכנית דו-חוגית בביולוגיה ובכימיה: דר' גלי פרג
תכנית לימודים משולבת בפיזיקה ובמדעי החיים: ד"ר יפתח נחמן
מזכירות הפקולטה: רווית ויתקין
03-6405852
מהפקולטה למדעי החיים: פרופ' מיגל וויל
מהפקולטה לרפואה: פרופ' כורת הירשברג (כותי)
הפקולטה לרפואה: מזכירת התכנית גב' דנה הנדלסמן
03-6406696
הפקולטה למדעי החיים: מזכירת התכנית גב' רווית ויתקין
03-6405852
ייעוץ אקדמי: פרופ' מרסלו ארליך
אחראית מזכירות הסטודנטים: רווית ויתקין
03-6405852
מזכירות הסטודנטים: רביד גבריאל
03-6405610
ראש התכנית: פרופ' שי מאירי
6409811 -03
מזכירות הסטודנטים: רווית ויתקין
03-6405852
הפקולטה למדעי החיים –פרופ' טל דביר
03-6406514
גב' רווית ויתקין
03-6405852
גב' רביד גבריאל
03-6405610
הפקולטה למדעי החיים: דר' עירית גת ויקס
הפקולטה למדעי החיים: רווית ויתקין
03-6405852
פסיכולוגיה: פרופ' גלית יובל
מדעי המחשב: פרופ' יחזקאל ישורון
מזכירות בית הספר למדעי המוח: רותם גלס בן-שאול
א'-ה'
בניין ווב חדר 514
03-6409039
ביולוגיה: ד"ר תום שינברג
פסיכולוגיה: ד"ר שגב ברק
מזכירות בית הספר למדעי המוח: רותם גלס בן-שאול
א' - ה'
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
הנדסה ביו-רפואית- ד"ר אורי נבו
מזכירת סטודנטים, הנדסה ביו-רפואית: ורד דבורי
03-6408489
ביולוגיה- ד"ר פבלו בלינדר
מזכירות בית הספר למדעי המוח: רותם גלס בן-שאול
א' – ה'
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
בלשנות: ד"ר עינת שטרית
ביולוגיה: ד"ר תום שינברג
מזכירות ביה"ס למדעי המוח: רותם גלס בן-שאול
א' - ה'
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
ראש התכנית: פרופ' שי מאירי
6409811 -03
מזכירות הסטודנטים: רווית ויתקין
03-6405852
יועץ אקדמי: ד"ר אלון זיו
מזכירות תלמידים : איילת סידס
בניין קפלון, חדר 318
03-6406962
מרכז התכנית לירון אלג'ם
בתיאום מראש
בניין הקפסולה חדר 305
03-6405720
ד"ר דניאל מישורי (סביבה)
בתיאום מראש
בניין הקפסולה חדר 217
03-6407409
מזכירות סטודנטים הנדסה: אתי עזרא
03-6409419
ד"ר ירון טולדנו (הנדסה מכנית)
פרופ' אייל חפץ (מדעי כדור הארץ)
בתיאום מראש
יועץ אקדמי: ד"ר דניאל מישורי
בתיאום מראש
036407409
מרכז תכניות תואר ראשון: לירון אלג'ם
036407245
ייעוץ אקדמי: דר' אלכדנדרה צ'ודנובסקי
מזכירות החוג: ענת זיסקינד
בניין יד אבנר, חדר 214
03-6409896, 03-6423619
מזכירות סטודנטים: קרן בן ציון
א', ב', ד', 13:00-930; ג' 15:00-10:00
בניין יד אבנר, חדר 214
03-6409896, 03-6423619
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים: פרופ' אבישי אייל
מזכירות סטודנטים - אורית מידן
03-6408547
מזכירות סטודנטים: אושרית מדינה
03-6406200
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים: פרופ' אבישי אייל
מזכירות הסטודנטים - אורית מידן
03-6408547
מזכירות סטודנטים: אושרית מדינה
03-6406200
ייעוץ אקדמי - פרופ' אבישי אייל
מזכירות סטודנטים - אורית מידן
03-6408547
מזכירות סטודנטים - אושרית מדינה
03-6406200
יועץ אקדמי: פרופ' נתי שקד
מזכירות סטודנטים: ורד דבורי
03-6408489
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים - פרופ' אלכס ליברזון
מזכירות סטודנטים - גב' אתי עזרא
03-6409419
יועץ אקדמי לענייני לימודים: ד"ר טל רביב
מזכירות סטודנטים - ורד דבורי
03-6408489
מרכז התכנית לירון אלג'ם
בתיאום מראש
בניין הקפסולה חדר 305
03-6405720
ד"ר דניאל מישורי (סביבה)
בתיאום מראש
בניין הקפסולה חדר 217
03-6407409
מזכירות סטודנטים הנדסה: אתי עזרא
03-6409419
ד"ר ירון טולדנו (הנדסה מכנית)
פרופ' אייל חפץ (מדעי כדור הארץ)
בתיאום מראש
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים: פרופ' עמית כהן
מזכירת סטודנטים: ענבל לוי
036407037
הנדסה ביו-רפואית- ד"ר אורי נבו
מזכירת סטודנטים, הנדסה ביו-רפואית: ורד דבורי
03-6408489
ביולוגיה- ד"ר פבלו בלינדר
מזכירות בית הספר למדעי המוח: רותם גלס בן-שאול
א' – ה'
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
ראש החוג, פרופ' רן ברקאי
מזכירת סטודנטים: נדין רשף
ימים א', ב', ד' 09:30 - 12:30; ימים ב' ו- ד' 13:30 - 15:00
בניין גילמן, חדר 226
03-6409703
יועץ אקדמי החוג לפילוסופיה: ד"ר יאיר לוי
יועצת אקדמית ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה: פרופ' לאמי
ראש החוג: פרופ' יונתן פרייס
יועץ אקדמי: ד"ר אורי פרויס
עוזרת מינהלית בחוג: ירדנה ליבובסקי
א', ב', ד' בשעות 13:00-09:00 ובימים ג', ה' 09:00 - 15:00
03-6409785, 03-6409454
מזכירת תלמידים: גב' מיכל לוינסון
ד"ר אבנר וישניצר
03-6408593
מזכירות החוג לתואר ראשון: ענת גרוספייס
מזכירות החוג לתואר ראשון: ענת גרוס
א', ד', 13:00-10:00; ב', 10:00-14:00, ה' 10:00- 15:00
03-6409450
יועץ אקדמי: ד"ר דניאל מישורי
בתיאום מראש
036407409
מרכז תכניות תואר ראשון: לירון אלג'ם
036407245
ראשת החוג: פרופ' מירי שפר-מוסנזון
ראשת התכנית: ד”ר אירית בק
יועצת התכנית: עדי קראוט-אדלר
מזכירות החוג לתואר ראשון: אילנה בנג'ויה
ג' ה' בין השעות 10:00– 12:00 ב',ה' בין השעות 13:00-10:00
בניין גילמן חדר 415
03-6407959
ייעוץ אקדמי לחוג להיסטוריה של עם ישראל: ד"ר מעוז כהנא
ייעוץ אקדמי למסלול הבין-תחומי ללימודי ישראל (מסלול 180): ד"ר אורית רוזין
מזכירת החוג: רותי ויגודסקי
יום א' 15:00-13:00; ימים ב'- ה' 13:00-10:00
בניין קרטר, חדר 206
03-6409277
ייעוץ אקדמי: פרופ' אורית רוזין
מזכירת החוג: רותי ויגודסקי
יום א' 13:00 - 15:00; ימים ב' - ה' 10:00 - 13:00
בניין קרטר, חדר 206
03-6409277
ייעוץ אקדמי - ד"ר עליזה שניצר
בניין ווב, חדר 416
03-6405028
מזכירת תלמידים: נעמה יפעת
ימים א', ג', ד' - 10:00-14:00, יום ב' 11:00-15:00
בניין ווב, חדר 414
03-6409723
ראשת החוג: פרופ' מאירה פוליאק
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב, ד,ה' 12:30-9:00, ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
ראש התכנית בתלמוד: פרופ' ישי רוזן-צבי
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א, ב, ד,ה, 12:30-9:00; ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
ראש החוג: פרופ' משה מורגנשטרן
יועצת אקדמית לתואר ראשון: ד"ר רעיה חזון
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב, ד,ה' 12:30-9:00; ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
ראש התכנית: פרופ' שלמה יזרעאל
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א, ב, ד,ה, 12:30-9:00; ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועץ אקדמי: פרופ' רון מרגולין
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א, ב, ד,ה, 12:30-9:00; ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועץ החוג: ד"ר רוני פרצ'ק
עוזרת ניהולית : שירלי גלזר
מזכירת סטודנטים : מלי גווילי
ימים א' ג', ה' - בין 10:00-13:00, ימי ב': 10:00-15:00
גילמן, חדר 259
03-6407836
ד"ר רבקה גרשט
גילמן 354 ד'
מזכירות החוג: נאוה כהן
א' 10:00-15:00 ב'-ד' 10:00-14:00
גילמן 457
03-6409779
ייעוץ אקדמי: ד"ר רועי טרטקובסקי
מזכירות החוג: סיגלית שועל
ימים א', ב', ד' 12:15 -08:30; 13:45 - 15:30 ימים ג' ה' 12:15-08:00
בניין ווב, חדר 505
03-6409683
ייעוץ אקדמי: דר' אוון-גרי כהן
בניין ווב, חדר 403
03-6405054
מזכירת החוג : גב' רותי זוסמן
ימים א', ג',ד',ה' 13:00-09:00 יום ב' 15:00-9:00
בניין ווב חדר 405
03-6409685
דר' רוני קציר
בתיאום מראש
מזכירות החוג: גב' רותי זוסמן
א', ג', ד', ה' 13:00-09:00 ; יום ב' 15:00-09:00
בניין ווב, חדר 405
03-6409685
בלשנות: ד"ר עינת שטרית
ביולוגיה: ד"ר תום שינברג
מזכירות ביה"ס למדעי המוח: רותם גלס בן-שאול
א' - ה'
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
יועץ אקדמי: פרופ' גלילי שחר
יועץ אקדמי: ד"ר אלמוג בהר
מזכירות החוג לספרות
ימים א' ג' ד' 10:00-13:30יום ב' 10:00-15:00
בניין גילמן חדר 358
03-6409689
יועץ אקדמי: פרופ' אורי ש. כהן
יועץ אקדמי: ד"ר אריאל זינדר
עוזרת מינהלית: מיקה שחר
מזכירת תלמידים: חוה שמואלי-רוזנברג
ימים א' ג' ד' 10:00-13:30יום ב' 10:00-15:00
בניין גילמן, חדר 358
03-6409689
ראש התכנית: פרופ' נדין קופרטי צור
ייעוץ אקדמי: פרופ' נדין קופרטי צור
מזכירות התכנית: ענת הנדלמן
א, ג, ד 9:00-13:00 ב' 9:00-14:30
בניין ווב, חדר 305
03-6409786
ראש החוג: פרופ' רות רונן
ייעוץ אקדמי: ד"ר עילית פרבר
עוזרת מינהלית בחוג: מירי דביר
מזכירת סטודנטים: שרית יובל
א', ד', ה' 13:00-10:00; יום ב' 15:00-10:00
בניין גילמן, חדר 363
03-6409492
יועץ אקדמי: ד"ר אסף שרון
בתיאום מראש
מזכירת התכנית: הדס פארן-אסיה
ימים א', ה' בין השעות 10:00-13:00 יום ג' 12:00-15:00
בניין גילמן חדר 364א'
03-6406363
ראש התכנית: פרופ' יוחאי אופנהיימר
יועץ התכנית: דר' יקותיאל שוהם
עוזרת ניהולית: יעל דניאלי
א' 10:00 -13:00 ביום ב' 10:00 - 14:30 ג', ד' 9:00 - 13:00
בניין גילמן, חדר 459
03-6409072/3
מזכירת תלמידים: שירה פרנקל
א' 10:00 -13:00 ביום ב' 10:00 - 14:30 ג', ד' 9:00 - 13:00
בניין גילמן, חדר 459
03-6409072/3
ייעוץ אקדמי: פרופ' דפנה הקר
בתיאום מראש
ייעוץ אקדמי: ד"ר כנרת להד
בתיאום מראש
מזכירות התכנית: גב' ג'ני ברק
א' ב' ד'- ה' 10.00- 15.00
בניין רוזנברג, חדר 210
03-6405936
מזכירות התכנית: גב' מיכל שואף
א' 12.00-17.00 ב', ג', ה' 10.00-15.00
בניין רוזנברג, חדר 210
03-6405936
מזכירות התכנית
03-6409072
מזכירות התכנית
03-6409072
מזכירות התכנית
03-6409072
עוזרת מנהלית: אודליה בכר
א'- ה' 9:30 - 12:00; יום ג' בשעות 09:00 - 14:00
בניין שרת, חדר 401א'
03-6408459
מזכירת סטודנטים: סיון סוויסה
א'- ה' 9:30 - 12:00; יום ג' בשעות 09:00 - 14:00
בניין שרת חדר 401א'
036405496.
מזכירת תלמידי תעודות הוראה: אור מלאכי רוזן
א', ב, ד, ה' 9:30 – 12:00, ג' 09:30 – 14:00
בניין שרת, חדר 443
03-6408460
מזכירת תלמידי תעודות הוראה במדעים: דורית שטיינמן
א'- ה' 9:30 – 12:00, ג' 09:30 – 14:00
בניין שרת, חדר 335
03-6407228
מזכירת היחידה להכשרה להוראה: גילה לוי נוה
03-6406045
מזכירת החוג לחינוך מתמטי מדעי וטכנולוגי: אירית לן
03-6408486
ייעוץ אקדמי : ד"ר טליה מרגלית
בתיאום מראש
ראש החוג: ד"ר שרון אהרונסון-להבי
עוזרת מנהלית: ליאורה טופז
יום א' ב' ג' ה' 10:00-15:00 יום ד' 12:00-15:00
בניין מכסיקו, חדר 104
03-6408612
מזכירת סטודנטים: דנה אורן
א', ב', ג', ה' – 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 105
03-6408612
ייעוץ אקדמי: מר עדי רוזנקרנץ
ב'
ביה"ס למוזיקה, חדר 37
03-6408415
מזכירות ביה"ס: גב' טובה צור
א',ב',ה' 09:00 - 15:00 ; ד' 16:00-12:00
ביה"ס למוזיקה, חדר 37
03-6408415
מזכירת התכנית: נילי יבניאל
א', ב', ג', ה' בשעות 15:00-10:00, יום ד' בשעות 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 116
03-6405288
יועץ אקדמי : ד"ר בועז חגין
בתיאום מראש
מזכירות ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה
א', ב', ג', ה' בשעות 15:00-10:00, יום ד' בשעות 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 116
03-6408403, 03-6409483, 03-6406846
עוזרת מנהלית : חלי מנשה
03-6406846
מזכירות תלמידים לתואר ראשון : ורד לאופר
03-6408403 פקס: 03-6406096
מזכירות תלמידים לתואר ראשון : לירז אורן
03-6409483 , פקס: 03-6406096
יועץ אקדמי: ד"ר גל רז
בתיאום מראש
עוזרת מנהלית: דפנה הורוביץ
א', ב', ג' ה' 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 112
03-6408482
מזכירות סטודנטים: הילה פלק
א', ב', ג' ה' 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 111
03-6409481
ראש התכנית: פרופ' דורית תנאי
בתיאום מראש
מזכירות התכנית: מיכל גילרון
ימים א',ב' ג' ה' 15:00-10:00;יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 108
03-6409004
פרופ' מרים גורצקי
03-6406757
מר במבי פרידמן
03-6406757
מזכירות תלמידים בתכנית הרב תחומית באמנויות: מיכל גילרון
ימים א', ב', ג', ה' 15:00-10:00 יום ד' 14:00-11:00
בניין מכסיקו חדר 108
03-6409004
ראש החוג: פרופ' שולמית לב-אלג'ם
עוזרת מנהלית: ליאורה טופז
א', ב', ג', ה' – 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 104
03-6408612
מזכירת סטודנטים: דנה אורן
א', ב', ג', ה' – 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 105
03-6408612
יועצת התכנית לתואר ראשון: גליה עופר
יום א'
בניין ברגלס, חדר 128
03-6409873
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בניין נפתלי, חדר 301
03-6409730
ייעוץ בענייני קבלה ותכנית הלימודים: ציונה מדר
א'-ה'
בניין ברגלס, חדר 002
03-6409873
ייעוץ אקדמי:פרופ' אלכסנדרה קלב
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
03-6409730
מזכירת החוג: רבקה ויזן
א' - ה'
בנין נפתלי, חדר 616
03-6409734
ייעוץ אקדמי: ד"ר אמיר לופוביץ
בתיאום מראש
בניין נפתלי, חדר 530
03-6407169
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בתיאום מראש
בניין נפתלי, חדר 301
03-6409730
מזכירות ביה"ס: אורנה לוי .
א'-ה
בניין נפתלי, חדר 512
03-6409743
ייעוץ אקדמי: ד"ר נורית שנבל
מזכירת התואר הראשון: נירה ציצילוק
ימים א', ב', ג' , ד', ה' בשעות 14:00-09:00
בניין שרת חדר 101
03-6408839
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בתיאום מראש
בניין נפתלי, חדר 301
03-6409730
פסיכולוגיה: פרופ' גלית יובל
מדעי המחשב: פרופ' יחזקאל ישורון
מזכירות בית הספר למדעי המוח: רותם גלס בן-שאול
א'-ה'
בניין ווב חדר 514
03-6409039
ביולוגיה: ד"ר תום שינברג
פסיכולוגיה: ד"ר שגב ברק
מזכירות בית הספר למדעי המוח: רותם גלס בן-שאול
א' - ה'
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
ייעוץ אקדמי: ד"ר תמר אשורי
בתיאום מראש
בניין נפתלי, חדר 702
03-6405861
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בתיאום מראש
בניין נפתלי, חדר 301
03-6409730
מזכירות סטודנטים: גב' סברינה אונגר
בתיאום מראש
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
ייעוץ אקדמי: פרופ' גיא מונדלק
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בנין נפתלי, חדר 301
03-6409730
עוזרת מנהלית: דפנה כנר כהן
בניין נפתלי חדר 414
03-6409987
יועץ אקדמי החוג לפילוסופיה: ד"ר יאיר לוי
יועצת אקדמית ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה: פרופ' לאמי
יועץ אקדמי: ד"ר דניאל מישורי
בתיאום מראש
036407409
מרכז תכניות תואר ראשון: לירון אלג'ם
036407245
יועץ אקדמי: ד"ר אסף שרון
בתיאום מראש
מזכירת התכנית: הדס פארן-אסיה
ימים א', ה' בין השעות 10:00-13:00 יום ג' 12:00-15:00
בניין גילמן חדר 364א'
03-6406363
יו"ר ועדת הקבלה: דר' יפית סולימני-אעידן
03-6406365
מזכירות סטודנטים: חגית שטיין
א'- ה'
בניין עבודה סוציאלית, חדר 109
03-6409410
מזכירות החוג
א'-ה'
בניין רקנאטי, קומה ב', חדר 218
03-6408931
מזכירות החוג
א'-ה'
בניין רקאנטי חדר 209
03-6408744
מזכירות קבלה: אילנה שגב
קבלה בתיאום מראש
03-6406151
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive