רשימת יועצים

רשימת יועצים - תואר ראשון

להלן רשימת היועצים לתואר ראשון של אוניברסיטת תל-אביב

הכל
תכניות למצטיינים
רפואה ובריאות
מדעים מדויקים
מדעי החיים
מדעי המוח
סביבה
הנדסה
מדעי הרוח
חינוך
אמנויות
מדעי החברה
עבודה סוציאלית
ניהול וחשבונאות
משפטים
תכנית לימודים
שם היועץ
דוא"ל
ימי קבלה ושעות
מקום קבלה
טלפון
מזכירות התכנית הבין-תחומית למצטיינים
בניין נפתלי, חדר 739
03-6409322
יועצת התכנית לתואר ראשון: גליה עופר
03-6409873
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בניין נפתלי, חדר 301
03-6409730
ייעוץ בענייני קבלה ותכנית הלימודים: ציונה מדר
א'-ה'
בניין ברגלס, חדר 002
03-6409873
מזכירות התכנית החד-תחומית למצטיינים
בניין נפתלי, חדר 739
03-6409322
ייעוץ אקדמי: פרופ' מרסלו ארליך
אחראית מזכירות הסטודנטים: רווית ויתקין
03-6405852
מזכירות הסטודנטים: רביד גבריאל
03-6405610
ד"ר רועי אמיר
ד"ר יעל רויכמן
רכזת מינהלית: צילה רוט בלוך
03-6409283
מזכירות סטודנטים: שרית ברטוב
03-6408761
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב חדר 514
03-6409039
פסיכולוגיה: ד"ר שלומית יובל-גרינברג
מדעי המחשב: פרופ' אמיר גלוברזון
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב חדר 514
03-6409039
ביולוגיה: ד"ר תום שינברג
פסיכולוגיה: ד"ר שגב ברק
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
הנדסה ביו-רפואית- ד"ר אורי נבו
מזכירת סטודנטים, הנדסה ביו-רפואית: ורד דבורי
03-6408489
ביולוגיה- ד"ר פבלו בלינדר
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
יעוץ אקדמי: פרופ' אלון זיו
מזכירות תלמידים: איילת סידס
בניין קפלון חדר 304
03-6406962
בלשנות: ד"ר עינת שטרית
ביולוגיה: ד"ר תום שינברג
מזכירות ביה"ס למדעי המוח
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
יועץ אקדמי: ד"ר אסף שרון
בתיאום מראש
מזכירת התכנית: גלי אידלשטיין
ימים א', ג' בין השעות 10:30-13:30, ימים ב', ד' 12:00 – 16:00. רצוי לתאם מראש באמצעות הודעת דוא"ל או בטלפון. ניתן להגיע גם בזמנים אחרים בתיאום מראש.
בניין גילמן חדר 484
03-6406363
מהפקולטה למדעי החיים: פרופ' מיגל וויל
מהפקולטה לרפואה: פרופ' כורת הירשברג (כותי)
הפקולטה לרפואה: מזכירת התכנית גב' דנה הנדלסמן
03-6406696
הפקולטה למדעי החיים: מזכירת התכנית גב' רווית ויתקין
03-6405852
יעוץ אקדמי - פרופ' ערן דולב
ייעוץ אקדמי - ד"ר שרה פרמן
03-5349817 שלוחה 101
מזכירות החוג
ייעוץ אקדמי - מר צ' רייכרד
בתיאום מראש
בניין ריימונד, חדר 315
03-6405459
ייעוץ אקדמי -גב' יעל יעקבי
בתאום מראש
בניין ריימונד, חדר 201א'
03-6405185
מזכירות החוג- גב' מימי סטביצקי
בניין ריימונד, חדר 322
03-6409226
ייעוץ אקדמי -ד"ר מיכל יצחקי
בתיאום מראש
בניין ריימונד, חדר 303
03-6409273
מזכירת התכנית: יפה פיולס
03-6409273
מזכירת תלמידים שנים א', ב'
03-6409337
מזכירת תלמידים שנים ג', ד' לימור ויגדר
03-6405462
ייעוץ בנוגע לדרישות קורסי הליבה: ד"ר שרון וייס
ייעוץ אקדמי: פרופ' שי יזרעאלי
בניין סאקלר, הפקולטה לרפואה
ייעוץ אקדמי: פרופ' יונתן ליאור
בניין סאקלר, הפקולטה לרפואה
ראש התכנית: ד"ר איליה קגן
בניין ריימונד, חדר 304ב בתיאום מראש
03-6405338
מזכירות המסלול: נעמי עידן
חדר 305
6409659 - 03
מזכירת תלמידי תואר ראשון: רחל אלפסי
בניין קפלון חדר 318
03-6405245
יועץ מתמטיקה עיונית: פרופ' רון פלד
בניין שרייבר, חדר 231
03-6408034
יועץ לתכנית מתמטיקה שימושית והמסלול המשולב מתמטיקה- פיזיקה: ד"ר עדי דיטקובסקי
שרייבר, 302
03-6405987
יועץ מתמטיקה במגמת מדעי המחשב: ד"ר חיים אברון
בניין שרייבר חדר 003
03-6408893
יועץ אקדמי במדעי המוח - ד"ר עידו תבור
פזית דויטש-טורביץ, רכזת מועמדים וקורסי הכנה
03-6409180
מזכירת תלמידי תואר ראשון: רחל אלפסי
בניין קפלון חדר 318
03-6405245
ד"ר חיים אברון
בניין שרייבר חדר 003
03-6408893
פזית דויטש-טורביץ, רכזת מועמדים וקורסי הכנה
03-6409180
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים: פרופ' אבישי אייל
מזכירות הסטודנטים - אורית מידן
03-6408547
מזכירות סטודנטים: אושרית מדינה
03-6406200
מזכירת תלמידי תואר ראשון: רחל אלפסי
בניין קפלון חדר 318
03-6405245
ד"ר רועי אמיר
ד"ר יעל רויכמן
רכזת מינהלית: צילה רוט בלוך
03-6409283
מזכירות סטודנטים: שרית ברטוב
03-6408761
פסיכולוגיה: ד"ר שלומית יובל-גרינברג
מדעי המחשב: פרופ' אמיר גלוברזון
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב חדר 514
03-6409039
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב חדר 514
03-6409039
מרכז התכנית: רבקה בוקשטיין
ימים א' – ד' בשעות 09:00 – 13:00
בניין קפלון חדר 320
03-6406962
ד"ר אלכס גולברג (סביבה)
בתיאום מראש
בניין הקפסולה חדר 315
03-6407182
מזכירות סטודנטים הנדסה: עליזה אלימלך סוחוניצקי
03-6409419
ד"ר ירון טולדו (הנדסה מכנית)
פרופ' אייל חפץ (מדעי כדור הארץ)
בתיאום מראש
יועץ אקדמי - פרופ' חיים קפלן
רכזת מנהלית של ביה"ס : פנינה נריה ברזלי
מזכירות התלמידים של ביה"ס : הילה ג'רבי
יו"ר ועדת הקבלה : ד"ר ישי פומרנץ
03-6407845
מזכירות הסטודנטים: רונית יונה
03-6408619
ייעוץ אקדמי: פרופ' מיכאל גוזין
רכזת ניהולית: צילה רוט בלוך
03-6409283
מזכירת סטודנטים: שרית ברטוב
03-6408761
יועץ אקדמי: פרופ' אלון זיו
מזכירות תלמידים : איילת סידס
בניין קפלון, חדר 318
03-6406962
יעוץ אקדמי: פרופ' אלון זיו
מזכירות תלמידים: איילת סידס
בניין קפלון חדר 304
03-6406962
הפקולטה למדעי החיים: דר' עירית גת ויקס
הפקולטה למדעי החיים: רווית ויתקין
03-6405852
דר' רוני קציר
בתיאום מראש
מזכירות החוג: גב' רותי זוסמן
א', ג', ד', ה' 13:00-09:00 ; יום ב' 15:00-09:00
בניין ווב, חדר 405
03-6409685
ייעוץ אקדמי: ד"ר עמית בירנבוים
מזכירות הוראה וכוח אדם: ענת זיסקינד
בניין יד אבנר, חדר 214
03-6409162
מזכירות סטודנטים: קרן בן ציון
א', ב', ד', 13:00-930; ג' 15:00-10:00
בניין יד אבנר, חדר 214
03-6409896
יועץ אקדמי לתלמידי שנה א' במסלול החד-חוגי והדו-חוגי: פרופ' ניר אוהד
תכנית חד-חוגית ודו-חוגית: ד"ר צפריר צור
מסלול מחקרי לתלמידים מצטיינים: פרופ' מרסלו ארליך
תכנית משולבת מדעי המחשב ומדעי החיים עם התמחות בביואינפורמטיקה: דר' עירית גת ויקס
תכנית לימודים משולבת לתואר ראשון במדעי החיים ובמדעי הרפואה: פרופ' מיגל וייל
תכנית חד-חוגית בביולוגיה עם הדגש בביוטכנולוגיה: ד"ר טל דביר
תכנית חד-חוגית בביולוגיה עם הדגש באקולוגיה ואבולוציה: פרופ' שי מאירי
תכנית דו-חוגית בביולוגיה ובכימיה: דר' גלי פרג
תכנית לימודים משולבת בפיזיקה ובמדעי החיים: ד"ר דוד שפרינצק
מזכירות הפקולטה: רווית ויתקין
03-6405852
מזכירות הפקולטה: רווית ויתקין
03-6405852
מהפקולטה למדעי החיים: פרופ' מיגל וויל
מהפקולטה לרפואה: פרופ' כורת הירשברג (כותי)
הפקולטה לרפואה: מזכירת התכנית גב' דנה הנדלסמן
03-6406696
הפקולטה למדעי החיים: מזכירת התכנית גב' רווית ויתקין
03-6405852
ייעוץ אקדמי: פרופ' מרסלו ארליך
אחראית מזכירות הסטודנטים: רווית ויתקין
03-6405852
מזכירות הסטודנטים: רביד גבריאל
03-6405610
ראש התכנית: פרופ' שי מאירי
6409811 -03
מזכירות הסטודנטים: רווית ויתקין
03-6405852
הפקולטה למדעי החיים: דר' עירית גת ויקס
הפקולטה למדעי החיים: רווית ויתקין
03-6405852
הפקולטה למדעי החיים –פרופ' טל דביר
03-6406514
גב' רווית ויתקין
03-6405852
גב' רביד גבריאל
03-6405610
יועץ אקדמי במדעי המוח - ד"ר עידו תבור
פזית דויטש-טורביץ, רכזת מועמדים וקורסי הכנה
03-6409180
מזכירת תלמידי תואר ראשון: רחל אלפסי
בניין קפלון חדר 318
03-6405245
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב חדר 514
03-6409039
פסיכולוגיה: ד"ר שלומית יובל-גרינברג
מדעי המחשב: פרופ' אמיר גלוברזון
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב חדר 514
03-6409039
ביולוגיה: ד"ר תום שינברג
פסיכולוגיה: ד"ר שגב ברק
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
הנדסה ביו-רפואית- ד"ר אורי נבו
מזכירת סטודנטים, הנדסה ביו-רפואית: ורד דבורי
03-6408489
ביולוגיה- ד"ר פבלו בלינדר
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
בלשנות: ד"ר עינת שטרית
ביולוגיה: ד"ר תום שינברג
מזכירות ביה"ס למדעי המוח
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
מרכז התכנית: רבקה בוקשטיין
ימים א' – ד' בשעות 09:00 – 13:00
בניין קפלון חדר 320
03-6406962
ד"ר אלכס גולברג (סביבה)
בתיאום מראש
בניין הקפסולה חדר 315
03-6407182
מזכירות סטודנטים הנדסה: עליזה אלימלך סוחוניצקי
03-6409419
ד"ר ירון טולדו (הנדסה מכנית)
פרופ' אייל חפץ (מדעי כדור הארץ)
בתיאום מראש
ראש התכנית: פרופ' שי מאירי
6409811 -03
מזכירות הסטודנטים: רווית ויתקין
03-6405852
יועץ אקדמי: פרופ' אלון זיו
מזכירות תלמידים : איילת סידס
בניין קפלון, חדר 318
03-6406962
ייעוץ אקדמי: ד"ר עמית בירנבוים
מזכירות הוראה וכוח אדם: ענת זיסקינד
בניין יד אבנר, חדר 214
03-6409162
מזכירות סטודנטים: קרן בן ציון
א', ב', ד', 13:00-930; ג' 15:00-10:00
בניין יד אבנר, חדר 214
03-6409896
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים: פרופ' אבישי אייל
מזכירות סטודנטים - אורית מידן
03-6408547
מזכירות סטודנטים: אושרית מדינה
03-6406200
מזכירות סטודנטים: אסנת ממן
03-6406200
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים: פרופ' אבישי אייל
מזכירות הסטודנטים - אורית מידן
03-6408547
מזכירות סטודנטים: אושרית מדינה
03-6406200
ייעוץ אקדמי - פרופ' אבישי אייל
מזכירות סטודנטים - אורית מידן
03-6408547
מזכירות סטודנטים - אושרית מדינה
03-6406200
מזכירות סטודנטים: אסנת ממן
יועץ אקדמי: פרופ' נתי שקד
מזכירות סטודנטים: ורד דבורי
03-6408489
מרכז התכנית: רבקה בוקשטיין
ימים א' – ד' בשעות 09:00 – 13:00
בניין קפלון חדר 320
03-6406962
ד"ר אלכס גולברג (סביבה)
בתיאום מראש
בניין הקפסולה חדר 315
03-6407182
מזכירות סטודנטים הנדסה: עליזה אלימלך סוחוניצקי
03-6409419
ד"ר ירון טולדו (הנדסה מכנית)
פרופ' אייל חפץ (מדעי כדור הארץ)
בתיאום מראש
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים - פרופ' אלכס ליברזון
מזכירות סטודנטים - גב' עליזה אלימלך
03-6409419
יועץ אקדמי לענייני לימודים: ד"ר טל רביב
מזכירות סטודנטים - ורד דבורי
03-6408489
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים: פרופ' עמית כהן
מזכירת סטודנטים: ענבל לוי
036407037
הנדסה ביו-רפואית- ד"ר אורי נבו
מזכירת סטודנטים, הנדסה ביו-רפואית: ורד דבורי
03-6408489
ביולוגיה- ד"ר פבלו בלינדר
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים: פרופ' עמית כהן
מזכירת סטודנטים: ענבל לוי
036407037
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, ייעוץ בענייני קבלה : תמי יערי
036409730
יועצת אקדמית: ד"ר ליעד מודריק
בתיאום מראש
מזכירות החוג לבלשנות: רותי זוסמן
בניין ווב חדר 405
03-6409685
יועצת אקדמית: ד"ר עינת שיטרית
יועץ אקדמי החוג לפילוסופיה: ד"ר ירון סנדרוביץ'
יועצת אקדמית ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה: פרופ' לאמי
ראש החוג, פרופ' רן ברקאי
מזכירת סטודנטים: נדין רשף
ימים א', ב', ד' 09:30 - 12:30; ימים ב' ו- ד' 13:30 - 15:00
בניין גילמן, חדר 226
03-6409703
ראש החוג: פרופ' יונתן פרייס
יועץ אקדמי: ד"ר נעמה כהן הנגבי
עוזרת מינהלית בחוג: ירדנה ליבובסקי
א', ב', ד' בשעות 13:00-09:00 ובימים ג', ה' 09:00 - 15:00
03-6409785, 03-6409454
מזכירת תלמידים: גב' מיכל לוינסון
ד"ר עמוס נדן
03-6407060
יועצת אקדמית: ד"ר מרים ניסימוב
03-6406444
מזכירות החוג לתואר ראשון: ענת גרוספייס
מזכירות החוג לתואר ראשון: ענת גרוס
א', ד', 13:00-10:00; ב', 10:00-14:00, ה' 10:00- 15:00
03-6409450
ראשת החוג: פרופ' מירי שפר-מוסנזון
ראשת התכנית: ד”ר אירית בק
יועצת התכנית: עדי קראוט-אדלר
מזכירות החוג לתואר ראשון: אילנה בנג'ויה
ג' בין השעות 13:00– 15:00 ה' בין השעות 14:00-12:00
בניין גילמן חדר 415
03-6407959
ייעוץ אקדמי לחוג להיסטוריה של עם ישראל: ד"ר מעוז כהנא
ייעוץ אקדמי למסלול הבין-תחומי ללימודי ישראל (מסלול 180):פרופ' אורית רוזין
מזכירת החוג: מריה קגנוביץ'
יום א' - ה' 09:00- 14:00
בניין קרטר, חדר 206
03-6409277
ייעוץ אקדמי: פרופ' אורית רוזין
מזכירת החוג: מריה קגנוביץ'
יום א' 13:00 - 15:00; ימים ב' - ה' 10:00 - 13:00
בניין קרטר, חדר 206
03-6409277
ייעוץ אקדמי - ד"ר עליזה שניצר
בניין ווב, חדר 416
03-6405028
מזכירת תלמידים: כרמית וולברג
ימים א'-ג' 10:00-14:00, יום ד' 10:00-15:00, יום ה' 10:00-12:00
בניין ווב, חדר 414
03-6409723
ראש החוג : פרופ' נועם מזרחי
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב, ד,ה' 12:30-9:00, ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועצת אקדמית: פרופ' ורד נעם
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א, ב, ד,ה, 12:30-9:00; ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
ראש החוג: פרופ' משה מורגנשטרן
יועצת אקדמית לתואר ראשון: ד"ר רעיה חזון
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב, ד,ה' 12:30-9:00; ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
ראש התכנית: ד"ר אנבסה טפרה
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א, ב, ד,ה, 12:30-9:00; ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועץ אקדמי: ד"ר יובל גובני
עוזרת מנהלית בחוג: גב' רות טיטונוביץ'
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א, ב, ד,ה, 12:30-9:00; ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועץ החוג: ד"ר אהוד הלפרין
עוזרת ניהולית : שירלי גלזר
מזכירת סטודנטים : ענת הנדלמן
ימים א' ג', ה' - בין 10:00-13:00, ימי ב': 10:00-15:00
גילמן, חדר 259
03-6407836
ד"ר רבקה גרשט
גילמן 354 ד'
מזכירות החוג: נאוה כהן
א' 10:00-15:00 ב'-ד' 10:00-14:00
גילמן 457
03-6409779
ייעוץ אקדמי: דר' יונתן סטבסקי
מזכירות החוג: סיגלית שועל
ימים א', ב', ד' 12:15 -08:30; 13:45 - 15:30 ימים ג' ה' 12:15-08:00
בניין ווב, חדר 505
03-6409683
ייעוץ אקדמי: דר' אוון-גרי כהן
בניין ווב, חדר 403
03-6405054
מזכירת החוג : גב' רותי זוסמן
ימים א', ג',ד',ה' 13:00-09:00 יום ב' 15:00-9:00
בניין ווב חדר 405
03-6409685
דר' רוני קציר
בתיאום מראש
מזכירות החוג: גב' רותי זוסמן
א', ג', ד', ה' 13:00-09:00 ; יום ב' 15:00-09:00
בניין ווב, חדר 405
03-6409685
בלשנות: ד"ר עינת שטרית
ביולוגיה: ד"ר תום שינברג
מזכירות ביה"ס למדעי המוח
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
יועץ אקדמי: פרופ' אורי ש. כהן
יועץ אקדמי: ד"ר אריאל זינדר
עוזרת מינהלית: מיקה שחר
מזכירת תלמידים: חוה שמואלי-רוזנברג
ימים א' ג' ד' 10:00-13:30יום ב' 10:00-15:00
בניין גילמן, חדר 358
03-6409689 03-6409502
יועץ אקדמי: פרופ' גלילי שחר
יועץ אקדמי: ד"ר אלמוג בהר
עוזרת מינהלית: מיקה שחר
מזכירת תלמידים: חוה שמואלי-רוזנברג
ימים א' ג' ד' 10:00-13:30 יום ב' 10:00-15:00
בניין גילמן חדר 358
03-6409689 03-6409502
ראש התכנית ויעוץ אקדמי: פרופ' נדין קופרטי צור
מזכירות התכנית: יעלה מודעי
א, ג, ד 9:00-13:00 ב' 9:00-14:30
בניין ווב, חדר 305
03-6409786
ראש החוג: פרופ' חגי כנען
ייעוץ אקדמי: פרופ' אלי פרידלנדר
עוזרת מינהלית בחוג: מירי דביר
מזכירת סטודנטים: שרית יובל
א', ד', ה' 13:00-10:00; יום ב' 15:00-10:00
בניין גילמן, חדר 363
03-6409492
יועץ אקדמי: ד"ר אסף שרון
בתיאום מראש
מזכירת התכנית: גלי אידלשטיין
ימים א', ג' בין השעות 10:30-13:30, ימים ב', ד' 12:00 – 16:00. רצוי לתאם מראש באמצעות הודעת דוא"ל או בטלפון. ניתן להגיע גם בזמנים אחרים בתיאום מראש.
בניין גילמן חדר 484
03-6406363
ראש התכנית: פרופ' יוחאי אופנהיימר
יועץ התכנית: דר' יקותיאל שוהם
עוזרת ניהולית: יעל דניאלי
א' 10:00 -13:00 ביום ב' 10:00 - 14:30 ג', ד' 9:00 - 13:00
בניין גילמן, חדר 459
03-6409072/3
מזכירת תלמידים: שירה פרנקל
א' 10:00 -13:00 ביום ב' 10:00 - 14:30 ג', ד' 9:00 - 13:00
בניין גילמן, חדר 459
03-6409072/3
ראש התכנית: פרופ' דפנה הקר
בתיאום מראש
ייעוץ אקדמי: ד"ר כנרת להד
בתיאום מראש
עוזרת נהולית: טניה גורוב
א' ב' ד'- ה' 10.00- 15.00
בניין רוזנברג, חדר 210
03-6405936
מזכירות התכנית
03-6409072
מזכירות התכנית
03-6409072
מזכירות התכנית
03-6409072
עוזרת מנהלית: אודליה בכר
א'- ה' 9:30 - 12:00; יום ג' בשעות 09:00 - 14:00
בניין שרת, חדר 401א'
03-6408459
מזכירת סטודנטים: אביגיל בטאט
א'- ה' 9:30 - 12:00; יום ג' בשעות 09:00 - 14:00
בניין שרת חדר 401א'
036405496.
ייעוץ אקדמי : ד"ר טליה מרגלית
בתיאום מראש
ראש החוג: ד"ר שרון אהרונסון-להבי
עוזרת מנהלית: ליאורה טופז
יום א' ב' ג' ה' 10:00-15:00 יום ד' 12:00-15:00
בניין מכסיקו, חדר 104
03-6408612
מזכירת סטודנטים: דנה אורן
א', ב', ג', ה' – 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 105
03-6408612
ייעוץ אקדמי: מר עדי רוזנקרנץ
ב'
ביה"ס למוזיקה, חדר 37
03-6408415
מזכירות ביה"ס: גב' טובה צור
א',ב',ה' 09:00 - 15:00 ; ד' 16:00-12:00
ביה"ס למוזיקה, חדר 37
03-6408415
מזכירת התכנית: נילי יבניאל
א', ב', ג', ה' בשעות 15:00-10:00, יום ד' בשעות 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 116
03-6405288
יועץ אקדמי : ד"ר גל רז
בתיאום מראש
מזכירות ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה
א', ב', ג', ה' בשעות 15:00-10:00, יום ד' בשעות 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 116
03-6408403, 03-6409483, 03-6406846
עוזרת מנהלית : חלי מנשה
03-6406846
מזכירות תלמידים לתואר ראשון : ורד לאופר
03-6408403 פקס: 03-6406096
מזכירות תלמידים לתואר ראשון : לירז אורן
03-6409483 , פקס: 03-6406096
יועץ אקדמי: ד"ר גל רז
בתיאום מראש
עוזרת מנהלית: דפנה הורוביץ
א', ב', ג' ה' 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 112
03-6408482
מזכירות סטודנטים: הילה פלק
א', ב', ג' ה' 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 111
03-6409481
ראש התכנית: פרופ' אסף פינקוס
בתיאום מראש עם מזכירות התכנית
מזכירות התכנית: מיכל גילרון
ימים א',ב' ג' ה' 15:00-10:00;יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 108
03-6409004
פרופ' מרים גורצקי
03-6406757
מר במבי פרידמן
03-6406757
מזכירות תלמידים בתכנית הרב תחומית באמנויות: מיכל גילרון
ימים א', ב', ג', ה' 15:00-10:00 יום ד' 14:00-11:00
בניין מכסיקו חדר 108
03-6409004
ראש החוג: ד"ר שרון אהרונסון-להבי
עוזרת מנהלית: ליאורה טופז
א', ב', ג', ה' – 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 104
03-6408612
מזכירת סטודנטים: דנה אורן
א', ב', ג', ה' – 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 105
03-6408612
יועצת התכנית לתואר ראשון: גליה עופר
03-6409873
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בניין נפתלי, חדר 301
03-6409730
ייעוץ בענייני קבלה ותכנית הלימודים: ציונה מדר
א'-ה'
בניין ברגלס, חדר 002
03-6409873
יועצת התכנית לתואר ראשון: גליה עופר
03-6409873
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בניין נפתלי, חדר 301
03-6409730
ייעוץ בענייני קבלה ותכנית הלימודים: ציונה מדר
א'-ה'
בניין ברגלס, חדר 002
03-6409873
ייעוץ אקדמי:פרופ' אלכסנדרה קלב
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
03-6409730
מזכירת תואר ראשון: רבקה ויזן
א' - ה'
בנין נפתלי, חדר 616
03-6409734
ייעוץ אקדמי: ד"ר יעל שומר
יום שני 11:00-10:00
בניין נפתלי, חדר 528
03-6408918
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בתיאום מראש
בניין נפתלי, חדר 301
03-6409730
מזכירות ביה"ס: אורנה לוי .
א'-ה
בניין נפתלי, חדר 512
03-6409743
ייעוץ אקדמי: ד"ר ניצן צנזור
מזכירת התואר הראשון: אביגיל אגור שטרית
ימים א', ב', ג' , ד', ה' בשעות 14:00-09:00
בניין שרת חדר 101
03-6408839
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בתיאום מראש
בניין נפתלי, חדר 301
03-6409730
פסיכולוגיה: ד"ר שלומית יובל-גרינברג
מדעי המחשב: פרופ' אמיר גלוברזון
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב חדר 514
03-6409039
ביולוגיה: ד"ר תום שינברג
פסיכולוגיה: ד"ר שגב ברק
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
036409730
מזכירות החוג לסוציולוגיה אנתרופולוגיה: רבקה ויזן
בתיאום מראש
מזכירות החוג לתקשורת: סברינה אונגר
בתיאום מראש
036407827
ייעוץ אקדמי: ד"ר תמר אשורי
בתיאום מראש
בניין נפתלי, חדר 702
03-6405861
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בתיאום מראש
בניין נפתלי, חדר 301
03-6409730
מזכירות סטודנטים: גב' סברינה אונגר
בתיאום מראש
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, ייעוץ בענייני קבלה : תמי יערי
036409730
יועצת אקדמית: ד"ר ליעד מודריק
בתיאום מראש
מזכירות החוג לבלשנות: רותי זוסמן
בניין ווב חדר 405
03-6409685
יועצת אקדמית: ד"ר עינת שיטרית
ייעוץ אקדמי: פרופ' גיא מונדלק
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בנין נפתלי, חדר 301
03-6409730
עוזרת מנהלית: דפנה כנר כהן
בניין נפתלי חדר 414
03-6409987
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
יועץ אקדמי החוג לפילוסופיה: ד"ר ירון סנדרוביץ'
יועצת אקדמית ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה: פרופ' לאמי
יועץ אקדמי: ד"ר אסף שרון
בתיאום מראש
מזכירת התכנית: גלי אידלשטיין
ימים א', ג' בין השעות 10:30-13:30, ימים ב', ד' 12:00 – 16:00. רצוי לתאם מראש באמצעות הודעת דוא"ל או בטלפון. ניתן להגיע גם בזמנים אחרים בתיאום מראש.
בניין גילמן חדר 484
03-6406363
יו"ר ועדת הקבלה: דר' יפית סולימני-אעידן
03-6406365
מזכירות סטודנטים: חגית שטיין
א'- ה'
בניין עבודה סוציאלית, חדר 109
03-6409410
מזכירות החוג
א'-ה'
בניין רקנאטי, קומה ב', חדר 218
03-6408931
מזכירות החוג
א'-ה'
בניין רקאנטי חדר 209
03-6408744
מזכירות קבלה: אילנה שגב
קבלה בתיאום מראש
03-6408358
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive