רשימת יועצים

רשימת יועצים - תואר ראשון

להלן רשימת היועצים לתואר ראשון של אוניברסיטת תל-אביב

הכל
תכניות למצטיינים
רפואה ובריאות
מדעים מדויקים
מדעי החיים
מדעי המוח
הנדסה
מדעי הרוח
חינוך
אמנויות
מדעי החברה
עבודה סוציאלית
ניהול וחשבונאות
משפטים
תכנית לימודים
שם היועץ
דוא"ל
ימי קבלה ושעות
מקום קבלה
טלפון
יועצת התכנית לתואר ראשון: גליה עופר
03-6409873
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בניין נפתלי, חדר 301
לייעוץ טלפוני 03-6409730
ייעוץ בענייני קבלה ותכנית הלימודים: ציונה מדר
א'-ה'
בניין ברגלס, חדר 002
03-6409873
מזכירות התכנית הבין-תחומית למצטיינים
בניין נפתלי, חדר 739
03-6409322
מזכירות התכנית החד-תחומית למצטיינים
בניין נפתלי, חדר 739
03-6409322
ייעוץ אקדמי: פרופ' מרסלו ארליך
אחראית מזכירות הסטודנטים: רווית ויתקין
03-6405852
מזכירות הסטודנטים: רביד גבריאל
03-6405610
פרופ' מיכה פרידמן
ד"ר שרלי פליישר
רכזת ניהולית: צילה רוט בלוך
03-6409283
מזכירות סטודנטים: שרית ברטוב
03-6408761
פסיכולוגיה: פרופ' רועי מוכמל
מדעי המחשב: פרופ' אמיר גלוברזון
מזכירות בית הספר למדעי המוח: אורית דן
בניין ווב חדר 514א'
03-6409039
מזכירות בית הספר למדעי המוח: אורית דן
בניין ווב חדר 514א'
03-6409039
ביולוגיה: ד"ר עידו תבור
פסיכולוגיה: ד"ר בועז ברק
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב, חדר 514א
03-6409039
הנדסה ביו-רפואית- ד"ר נועם בן אליעזר
מזכירת סטודנטים, הנדסה ביו-רפואית: ורד דבורי
03-6408489
ביולוגיה: ד"ר מרק שיין אידלסון
מזכירות בית הספר למדעי המוח: אורית דן
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
יעוץ אקדמי: פרופ' אלון זיו
מזכירות תלמידים: ריקי בוקשטיין
בניין קפלון חדר 320
03-6406962
בלשנות: ד"ר עינת שטרית
ביולוגיה: ד"ר עידו תבור
מזכירות ביה"ס למדעי המוח: אורית דן
בניין ווב, חדר 514א'
03-6409039
ראש התכנית: פרופ' אסף שרון
בתיאום מראש
יועץ אקדמי: מר איתמר פופליקר
בתיאום מראש
מזכירת התכנית: גלי אידלשטיין
ימים א' - ה' 11:00-16:00 : רצוי לתאם מראש באמצעות הודעת דוא"ל או בטלפון. ניתן להגיע גם בזמנים אחרים בתיאום מראש
בניין גילמן חדר 484
03-6406363
מהפקולטה למדעי החיים: פרופ' מיגל וויל
מהפקולטה לרפואה: פרופ' כורת הירשברג (כותי)
הפקולטה לרפואה: מזכירת התכנית גב' דנה הנדלסמן
03-6406696
הפקולטה למדעי החיים: מזכירת התכנית גב' רווית ויתקין
03-6405852
יעוץ אקדמי - ד"ר ערן דולב
ייעוץ אקדמי - ד"ר יעל זלץ זילברשטיין
03-5349817 שלוחה 109
מזכירות החוג
ייעוץ אקדמי - מר צ' רייכרד
בתיאום מראש
בניין ריימונד, חדר 315
03-6405459
ייעוץ אקדמי -גב' יעל יעקבי
בתאום מראש
בניין ריימונד, חדר 201א'
ייעוץ בענייני קבלה: גב' מימי סטביצקי
בניין ריימונד, חדר 322
03-6409226
מזכירות החוג
03-6409104, 03-6405342
ראש התכנית -ד"ר סיגלית ורשבסקי
בתיאום מראש
בניין ריימונד, חדר 303
03-6409273
מזכירות התכנית: יפה פיולס
03-6409273
ייעוץ אקדמי: פרופ' יהונתן ליאור, ראש התכנית ל – MD-PhD
בניין סאקלר, הפקולטה לרפואה
ראש התכנית: ד"ר איליה קגן
רכזת מועמדים וקורסי הכנה: פזית דויטש-טורביץ
בניין שרייבר חדר 127
03-6409180
יועץ מתמטיקה עיונית: פרופ' רון פלד
בניין שרייבר, חדר 231
03-6408034
יועץ מתמטיקה שימושית ומתמטיקה במגמת מדעי המחשב: פרופ' חיים אברון
בניין שרייבר חדר 003
03-6408893
יועץ מסלול משולב מתמטיקה-פיזיקה: פרופ' ליאוניד פולטרוביץ
בתיאום מראש
בניין שרייבר חדר 023
03-6406064
החוג לסטטיסטיקה: רכזת מועמדים וקורסי הכנה - פזית דויטש-טורביץ,
בניין שרייבר חדר 127
03-6409180
יועצת אקדמית החוג לסטטיסטיקה - פרופ' מלכה גורפיין
בניין שרייבר חדר 234
03-6408391
כלכלה: יועצת התכנית לתואר ראשון - גליה עופר
03-6409873
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בניין נפתלי, חדר 301
03-6409730
ייעוץ בענייני קבלה ותכנית הלימודים: ציונה מדר
א'-ה'
בניין ברגלס, חדר 002
03-6409873
פזית דויטש-טורביץ, רכזת מועמדים וקורסי הכנה
03-6409180
יועץ מתמטיקה שימושית: פרןפ' חיים אברון
בניין שרייבר חדר 003A
03-6408893
יועצת אקדמית סטטיסטיקה: פרופ' מלכה גורפיין
03-6408391
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים: פרופ' אבישי אייל
מזכירות הסטודנטים - אורית מידן
03-6408547
מזכירות סטודנטים: אוסנת ממן
03-6406200
רכזת מועמדים וקורסי הכנה: פזית דויטש-טורביץ,
בניין שרייבר חדר 127
03-6409180
יועצת אקדמית: פרופ' מלכה גורפיין
בניין שרייבר חדר 234
03-6408391
פרופ' מיכה פרידמן
ד"ר שרלי פליישר
רכזת ניהולית: צילה רוט בלוך
03-6409283
מזכירות סטודנטים: שרית ברטוב
03-6408761
פסיכולוגיה: פרופ' רועי מוכמל
מדעי המחשב: פרופ' אמיר גלוברזון
מזכירות בית הספר למדעי המוח: אורית דן
בניין ווב חדר 514א'
03-6409039
מרכז התכנית: רבקה בוקשטיין
ימים א' – ד' בשעות 09:00 – 13:00
בניין קפלון חדר 320
03-6406962
פרופ' אלכס גולברג (סביבה)
בתיאום מראש
בניין הקפסולה חדר 315
03-6407182
מזכירות סטודנטים הנדסה: עליזה אלימלך סוחוניצקי
03-6409419
ד"ר ירון טולדו (הנדסה מכנית)
פרופ' אייל חפץ (מדעי כדור הארץ)
בתיאום מראש
מזכירות בית הספר למדעי המוח: אורית דן
בניין ווב חדר 514א'
03-6409039
יועץ אקדמי - פרופ' חיים קפלן
רכזת מנהלית של ביה"ס : פנינה נריה ברזלי
מזכירות התלמידים של ביה"ס : הילה ג'רבי
יו"ר ועדת הקבלה : לירון ברק
03-6408334
מזכירות הסטודנטים: רונית יונה
03-6408619
ייעוץ אקדמי: פרופ' עודד הוד
רכזת ניהולית: צילה רוט בלוך
03-6409283
מזכירת סטודנטים: שרית ברטוב
03-6408761
יועץ אקדמי: פרופ' אלון זיו
מזכירות תלמידים : ריקי בוקשטיין
בניין קפלון, חדר 320
03-6406962
הפקולטה למדעי החיים: פרופ' עירית גת ויקס
הפקולטה למדעי החיים: רווית ויתקין
03-6405852
יעוץ אקדמי: פרופ' אלון זיו
מזכירות תלמידים: ריקי בוקשטיין
בניין קפלון חדר 320
03-6406962
יועץ אקדמית ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה: פרופ' יואב בר ענן
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, ייעוץ בענייני קבלה : תמי יערי
036409730
יועצת אקדמית ביה"ס למתמטיקה: פרופ' מלכה גורפיין
מזכירות בית הספר למתמטיקה: פזית דויטש- טורביץ
בניין שרייבר, חדר 130
03-6409180
דר' רוני קציר
בתיאום מראש
מזכירות החוג: גב' רותי זוסמן
א', ג', ד', ה' 13:00-09:00 ; יום ב' 15:00-09:00
בניין ווב, חדר 405
03-6409685
ייעוץ אקדמי: פרופ' אלכסנדרה צ'ודנובסקי לינזון
מזכירות הוראה וכוח אדם: ענת זיסקינד
בניין יד אבנר, חדר 214
03-6409162
מזכירות סטודנטים: קרן בן ציון
קבלה במהלך הסמסטר: ימים: א', ב', ד' 9:30 – 13:00 יום ג': 12:00 – 13:00, 15:00 – 18:00 בחופשת סמסטר: ימים: א', ב', ג', ד' 9:30 – 13:00
בניין יד אבנר, חדר 214
03-6409896
יועץ אקדמי לתלמידי שנה א' במסלול החד-חוגי והדו-חוגי: פרופ' ניר אוהד
תכנית חד-חוגית ודו-חוגית: ד"ר צפריר צור
מסלול מחקרי לתלמידים מצטיינים: פרופ' מרסלו ארליך
תכנית משולבת מדעי המחשב ומדעי החיים עם התמחות בביואינפורמטיקה: פרופ' עירית גת ויקס
תכנית לימודים משולבת לתואר ראשון במדעי החיים ובמדעי הרפואה: פרופ' מיגל וייל
תכנית חד-חוגית בביולוגיה עם הדגש בביוטכנולוגיה: פרןפ' טל דביר
תכנית חד-חוגית בביולוגיה עם הדגש באקולוגיה ואבולוציה: ד"ר ינון שרף
תכנית דו-חוגית בביולוגיה ובכימיה: פרופ' גלי פרג
מזכירות הפקולטה: רווית ויתקין
03-6405852
מהפקולטה למדעי החיים: פרופ' מיגל וויל
מהפקולטה לרפואה: פרופ' כורת הירשברג (כותי)
הפקולטה לרפואה: מזכירת התכנית גב' דנה הנדלסמן
03-6406696
הפקולטה למדעי החיים: מזכירת התכנית גב' רווית ויתקין
03-6405852
ייעוץ אקדמי: פרופ' מרסלו ארליך
אחראית מזכירות הסטודנטים: רווית ויתקין
03-6405852
מזכירות הסטודנטים: רביד גבריאל
03-6405610
ראש התכנית: ד"ר ינון שרף
6408006 -03
מזכירות הסטודנטים: רווית ויתקין
03-6405852
הפקולטה למדעי החיים: פרופ' עירית גת ויקס
הפקולטה למדעי החיים: רווית ויתקין
03-6405852
ראש המסלול: פרופ' טל דביר
03-6406514
מזכירות סטודנטים: גב' רינה לבנון
073-3804723
פסיכולוגיה: פרופ' רועי מוכמל
מדעי המחשב: פרופ' אמיר גלוברזון
מזכירות בית הספר למדעי המוח: אורית דן
בניין ווב חדר 514א'
03-6409039
מזכירות בית הספר למדעי המוח: אורית דן
בניין ווב חדר 514א'
03-6409039
ביולוגיה: ד"ר עידו תבור
פסיכולוגיה: ד"ר בועז ברק
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב, חדר 514א
03-6409039
הנדסה ביו-רפואית- ד"ר נועם בן אליעזר
מזכירת סטודנטים, הנדסה ביו-רפואית: ורד דבורי
03-6408489
ביולוגיה: ד"ר מרק שיין אידלסון
מזכירות בית הספר למדעי המוח: אורית דן
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
בלשנות: ד"ר עינת שטרית
ביולוגיה: ד"ר עידו תבור
מזכירות ביה"ס למדעי המוח: אורית דן
בניין ווב, חדר 514א'
03-6409039
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים: פרופ' אבישי אייל
מזכירות סטודנטים - אורית מידן
03-6408547
מזכירות סטודנטים: אסנת ממן
03-6406200
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים: פרופ' אבישי אייל
מזכירות הסטודנטים - אורית מידן
03-6408547
מזכירות סטודנטים: אוסנת ממן
03-6406200
מזכירות התכנית: הילה כהנוביץ
036408790
מזכירות סטודנטים: נעמה גפני פלד
036406036
ייעוץ אקדמי - פרופ' אבישי אייל
מזכירות סטודנטים - אורית מידן
03-6408547
מזכירות סטודנטים - אוסנת ממן
03-6406200
יועץ אקדמי: פרופ' נתי שקד
מזכירות סטודנטים: ורד דבורי
03-6408489
מרכז התכנית: רבקה בוקשטיין
ימים א' – ד' בשעות 09:00 – 13:00
בניין קפלון חדר 320
03-6406962
פרופ' אלכס גולברג (סביבה)
בתיאום מראש
בניין הקפסולה חדר 315
03-6407182
מזכירות סטודנטים הנדסה: עליזה אלימלך סוחוניצקי
03-6409419
ד"ר ירון טולדו (הנדסה מכנית)
פרופ' אייל חפץ (מדעי כדור הארץ)
בתיאום מראש
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים - פרופ' אלכס ליברזון
מזכירות סטודנטים - גב' עליזה סוחוניצקי אלימלך
03-6409419
יועץ אקדמי לענייני לימודים: ד"ר ערן טוך
תיאום מראש
מזכירות סטודנטים - ורד דבורי
03-6408489
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים: פרופ' עמית כהן
מזכירת סטודנטים: לימור גנץ בן משה
036407037
הנדסה ביו-רפואית- ד"ר נועם בן אליעזר
מזכירת סטודנטים, הנדסה ביו-רפואית: ורד דבורי
03-6408489
ביולוגיה: ד"ר מרק שיין אידלסון
מזכירות בית הספר למדעי המוח: אורית דן
בניין ווב, חדר 514
03-6409039
ייעוץ אקדמי לענייני לימודים: פרופ' עמית כהן
מזכירת סטודנטים: לימור גנץ בן משה
036407037
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, ייעוץ בענייני קבלה : תמי יערי
036409730
יועצת אקדמית: ד"ר ליעד מודריק
בתיאום מראש
מזכירות החוג לבלשנות: רותי זוסמן
בניין ווב חדר 405
03-6409685
יועצת אקדמית: ד"ר עינת שיטרית
יועצת אקדמית החוג לפסיכולוגיה: פרופ' דפי יואל
מזכירת התואר הראשון החוג לפסיכולוגיה: אביגיל אגור שטרית
ימים א' - ה' בשעות 14:00-09:00
בניין שרת חדר 101
03-6409730
יועצת אקדמית התכנית ללימודי נשים ומגדר: פרופ' דפנה הקר
התכנית ללימודי נשים ומגדר: ע' מינהלית: טניה גורוב
א' - ה' 10:00- 14:30
בניין רוזנברג, חדר 210
03-6405936/7
התכנית ללימודי נשים ומגדר מזכירת סטודנטים יעל קינן ויצמן
א' - ה' 10:00- 14:30
בניין רוזנברג, חדר 210
03-6405936/7
מ"מ יועץ אקדמי החוג לפילוסופיה: פרופ' חגי כנען
יועצת אקדמית ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה: פרופ' דומיניק לאמי
ראש החוג, פרופ' יובל גדות
מזכירת סטודנטים: נדין רשף
ימים א', ב', ד' 09:30 - 12:30; ימים ב' ו- ד' 14.00 - 15:00
בניין גילמן, חדר 226
03-6409703
יועץ אקדמי: פרופ' אורי ש. כהן
יועץ אקדמי: ד"ר אריאל זינדר
עוזרת מינהלית: מיקה שחר
מזכירת תלמידים: חוה שמואלי-רוזנברג
ימים א' ג' ד' 10:00-13:30 ויום ב' 10:00-15:00
בניין גילמן, חדר 358
03-6409689 03-6409502
ראש החוג: פרופ' חררדו לייבנר
יועץ אקדמי: ד"ר שגיא שפר
עוזרת מינהלית בחוג: ירדנה ליבובסקי
א', ב', ד' בשעות 13:00-09:00 ובימים ג', ה' 09:00 - 15:00
03-6409785, 03-6409454
מזכירת תלמידים: גב' מיכל לוינסון
יועץ אקדמי: ד"ר און ברק
03-6409710
מזכירות החוג לתואר ראשון: ענת גרוספייס
מזכירות החוג לתואר ראשון: ענת גרוס
א', ד', 13:00-10:00; ב', 10:00-14:00, ה' 10:00- 15:00
03-6409450
ראש החוג למזרח תיכון ואפריקה: פרופ' מאיר ליטבק
ראשת התכנית ללימודי אפריקה: ד”ר אירית בק
יועצת התכנית: עדי קראוט-אדלר
מזכירות התכנית : ענת גרוספייס
מזכירות התכנית: ענת גרוס
א', ד', 13:00-10:00; ב', 10:00-14:00, ה' 10:00- 15:00
בניין גילמן חדר 429
03-6409450
ייעוץ אקדמי לחוג להיסטוריה של עם ישראל: פרופ' מעוז כהנא
מזכירות החוג
בניין קרטר, חדר 206
03-6409277
ייעוץ אקדמי: פרופ' מאיר חזן
תיאום מראש
מזכירות החוג
בניין קרטר, חדר 206
03-6409277
ייעוץ אקדמי - ד"ר עליזה שניצר
בניין ווב, חדר 416
03-6405028
מזכירת תלמידים: רוית זינגר
ימים א'-ג' 10:00-14:00, יום ד' 10:00-15:00, יום ה' 10:00-12:00
בניין ווב, חדר 414
03-6409723
ראש החוג : ד"ר טליה סוצקובר
יועץ אקדמי לתואר ראשון: ד"ר גיא דרשן
בתיאום מראש
עוזרת מנהלית בחוג: גב' טלי קציר
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב, ד,ה' 12:30-9:00, ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועץ אקדמי: פרופ' ישי רוזן-צבי
עוזרת מנהלית בחוג: גב' טלי קציר
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א, ב, ד,ה, 12:30-9:00; ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
ראש החוג: פרופ' חזי מוצפי
יועצת אקדמית לתואר ראשון: ד"ר עינת גונן
עוזרת מנהלית בחוג: גב' טלי קציר
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א', ב, ד,ה' 12:30-9:00; ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
עוזרת מנהלית בחוג: גב' טלי קציר
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א, ב, ד,ה, 12:30-9:00; ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועץ אקדמי: ד"ר יובל גובני
עוזרת מנהלית בחוג: גב' טלי קציר
מזכירת תלמידים: גב' ענת אבירם
א, ב, ד,ה, 12:30-9:00; ג' 9:30 - 15:00
בניין רוזנברג, קומה 3, חדר 309
03-6409790, 03-6409787
יועצת החוג: ד"ר רוני פרצ'ק
עוזרת ניהולית : שירלי גלזר
מזכירת סטודנטים : ענת הנדלמן
ימים א' ג', ה' - בין 10:00-13:00, ימי ב': 10:00-15:00
גילמן, חדר 259
03-6407836
פרופ' אורנה הררי
גילמן 457
מזכירות החוג: נאוה כהן
א'-ד' 10:00-14:00, בימי חמישי המזכירות סגורה
גילמן 457
03-6409779
ייעוץ אקדמי: דר' יונתן סטבסקי
מזכירות החוג: סיגלית שועל
ימים א', ב', ד' 12:15 -08:30; 13:45 - 15:00 ימים ג' ה' 12:15-08:00
בניין ווב, חדר 505
03-6409683
ייעוץ אקדמי: דר' אוון-גרי כהן
בניין ווב, חדר 403
03-6405054
מזכירת החוג : גב' רותי זוסמן
ימים א', ג',ד',ה' 13:00-09:00 יום ב' 15:00-9:00
בניין ווב חדר 405
03-6409685
דר' רוני קציר
בתיאום מראש
מזכירות החוג: גב' רותי זוסמן
א', ג', ד', ה' 13:00-09:00 ; יום ב' 15:00-09:00
בניין ווב, חדר 405
03-6409685
בלשנות: ד"ר עינת שטרית
ביולוגיה: ד"ר עידו תבור
מזכירות ביה"ס למדעי המוח: אורית דן
בניין ווב, חדר 514א'
03-6409039
יועץ אקדמי: פרופ' גלילי שחר
יועץ אקדמי: ד"ר אלמוג בהר
עוזרת מינהלית: מיקה שחר
מזכירת תלמידים: חוה שמואלי-רוזנברג
ימים א' ג' ד' 10:00-13:30 יום ב' 10:00-15:00
בניין גילמן חדר 358
03-6409689 03-6409502
ראש התכנית ויעוץ אקדמי: פרופ' נדין קופרטי צור
יועצת אקדמית: ד"ר סילבי עוזיאל
מזכירות התכנית: יעל לוי
א', ג', ה' בין השעות 09:00-15:00
בניין ווב, חדר 305
03-6409786
ראש החוג: פרופ' חגי כנען
ייעוץ אקדמי: ד"ר עפרה רכטר
עוזרת מינהלית בחוג: מירי דביר
מזכירת סטודנטים: שרית יובל
א', ד', ה' 13:00-10:00; יום ב' 15:00-10:00
בניין גילמן, חדר 363
03-6409492
ראש התכנית: פרופ' אסף שרון
בתיאום מראש
יועץ אקדמי: מר איתמר פופליקר
בתיאום מראש
מזכירת התכנית: גלי אידלשטיין
ימים א' - ה' 11:00-16:00 : רצוי לתאם מראש באמצעות הודעת דוא"ל או בטלפון. ניתן להגיע גם בזמנים אחרים בתיאום מראש
בניין גילמן חדר 484
03-6406363
ראש התכנית: פרופ' יוחאי אופנהיימר
יועץ התכנית: דר' רונן צדקה
עוזרת ניהולית: יעל דניאלי
א' 10:00 -13:00 ביום ב' 10:00 - 14:30 ג', ד' 9:00 - 13:00
בניין גילמן, חדר 459
03-6409072/3
מזכירת תלמידים: שירה פרנקל
א' 10:00 -13:00 ביום ב' 10:00 - 14:30 ג', ד' 9:00 - 13:00
בניין גילמן, חדר 459
03-6409072/3
ראש התכנית: פרופ' דפנה הקר
בתיאום מראש
ייעוץ אקדמי: ד"ר כנרת להד
בתיאום מראש
עוזרת ניהולית: טניה גורוב
א' ב' ד'- ה' 10:00- 14:30
בניין רוזנברג, חדר 210
03-6405936
מזכירת סטודנטים: יעל קינן-ויצמן
א' - ה' 10:00- 14:30
בניין רוזנברג, חדר 210
03-6405936
מזכירות התכנית
03-6409072
מזכירות התכנית
03-6409072
מזכירות התכנית
03-6409072
עוזרת מנהלית: אודליה בכר
א'- ה' 9:30 - 12:00; יום ג' בשעות 09:00 - 14:00
בניין שרת, חדר 401א'
03-6408459
מזכירת סטודנטים: אביגיל בן דיין
א'- ה' 9:30 - 12:00; יום ג' בשעות 09:00 - 14:00
בניין שרת חדר 401א'
036405496.
מזכירות תלמידים: רונית פרומר לזרוב
ימים א',ב', ג, ה' בין השעות 09:00-14:30, יום ד' בין השעות 12:00-15:00
ראש החוג: ד"ר שרון אהרונסון-להבי
עוזרת מנהלית: ליאורה טופז
יום א' ב' ג' ה' 10:00- 15:00 יום ד' 12:00 - 15:00
בניין מכסיקו, חדר 104
03-6408612
מזכירת סטודנטים: דנה אורן
א', ב', ג', ה' – 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 105
03-6408612
ייעוץ אקדמי: מר עדי רוזנקרנץ
ב'
ביה"ס למוזיקה, חדר 37
03-6408415
מזכירות ביה"ס: גב' טובה צור
א',ב',ה' 09:00 - 15:00 ; ד' 16:00-12:00
ביה"ס למוזיקה, חדר 37
03-6408415
יועץ אקדמי: ד"ר גל רז
בתיאום מראש
עוזרת מנהלית : חלי מנשה
03-6406846
מזכירת תלמידים בכירה לתואר ראשון : אירית לן
03-6408403 פקס: 03-6406096
מזכירת תלמידים לתואר ראשון: מיטל פסח כהן
א', ב', ג', ה' בשעות 15:00-10:00, יום ד' בשעות 15:00-12:00
בניין מכסיקו חדר 116
03-6409483
מזכירת התכנית: נילי יבניאל
א', ב', ג', ה' בשעות 15:00-10:00, יום ד' בשעות 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 116
03-6405288
יועץ אקדמי : ד"ר גל רז
בתיאום מראש
עוזרת מנהלית: דפנה הורוביץ
א', ב', ג' ה' 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 112
03-6408482
מזכירות סטודנטים: הילה פלק
א', ב', ג' ה' 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 111
03-6409481
ראש התכנית: ד"ר דפנה בן-שאול
בתיאום מראש עם מזכירות התכנית
מזכירות התכנית: מיכל גילרון
ימים א',ב',ה' 15:00-10:00; יום ג' 10:00-9:00 ;יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 108
03-6409004
ראש החוג: ד"ר שרון אהרונסון-להבי
ראש תכנית מצטיינים במשחק: יעל קרמסקי
בתיאום מראש
עוזרת מנהלית: ליאורה טופז
א', ב', ג', ה' – 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 104
03-6408612
מזכירת סטודנטים: דנה אורן
א', ב', ג', ה' – 15:00-10:00; יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו, חדר 105
03-6408612
פרופ' מרים גורצקי
03-6406757
מר במבי פרידמן
03-6406757
מזכירות תלמידים בתכנית הרב תחומית באמנויות: מיכל גילרון
ימים א',ב',ה' 15:00-10:00; יום ג' 10:00-9:00 ;יום ד' 15:00-12:00
בניין מכסיקו חדר 108
03-6409004
החוג לסטטיסטיקה: רכזת מועמדים וקורסי הכנה - פזית דויטש-טורביץ,
בניין שרייבר חדר 127
03-6409180
יועצת אקדמית החוג לסטטיסטיקה - פרופ' מלכה גורפיין
בניין שרייבר חדר 234
03-6408391
כלכלה: יועצת התכנית לתואר ראשון - גליה עופר
03-6409873
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בניין נפתלי, חדר 301
03-6409730
ייעוץ בענייני קבלה ותכנית הלימודים: ציונה מדר
א'-ה'
בניין ברגלס, חדר 002
03-6409873
יועצת התכנית לתואר ראשון: גליה עופר
03-6409873
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בניין נפתלי, חדר 301
03-6409730
ייעוץ בענייני קבלה ותכנית הלימודים: ציונה מדר
א'-ה'
בניין ברגלס, חדר 002
03-6409873
יועצת התכנית לתואר ראשון: גליה עופר
03-6409873
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בניין נפתלי, חדר 301
לייעוץ טלפוני 03-6409730
ייעוץ בענייני קבלה ותכנית הלימודים: ציונה מדר
א'-ה'
בניין ברגלס, חדר 002
03-6409873
ייעוץ אקדמי:פרופ' אלכסנדרה קלב
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
לייעוץ טלפוני 03-6409730
א' - ה'
בנין נפתלי, חדר 616
03-6409934
ייעוץ אקדמי: ד"ר יעל שומר
יום רביעי 14:00-13:00
בניין נפתלי, חדר 528
03-6408918
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בתיאום מראש. ניתן לקבל גם ייעוץ טלפוני
בניין נפתלי, חדר 301
לייעוץ טלפוני - 03-6409730
מזכירות ביה"ס: אורנה לוי .
א'-ה
בניין נפתלי, חדר 512
03-6409743
ייעוץ אקדמי: פרופ' שגב ברק
מזכירת התואר הראשון: שרון און
ימים א' - ה'
בניין שרת חדר 101
03-6408839
מזכירת התואר הראשון: שונית שביט
ימים א' - ה'
בניין שרת חדר 101
03-6409144
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בתיאום מראש. ניתן לקבל גם ייעוץ טלפוני
בניין נפתלי, חדר 301
לייעוץ טלפוני 03-6409730
מזכירות התואר הראשון בפסיכולוגיה: אביגיל אגור שטרית
ימים א' - ה' בשעות 14:00-09:00
בניין שרת חדר 101
03-6408839
מזכירות התואר הראשון בכלכלה: ציונה מדר
א'-ה' בין השעות 10:00 - 15:00
בניין ברגלס, חדר 002
03-6409873
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בתיאום מראש. ניתן לקבל גם ייעוץ טלפוני
בניין נפתלי, חדר 301
לייעוץ טלפוני 03-6409730
פסיכולוגיה: פרופ' רועי מוכמל
מדעי המחשב: פרופ' אמיר גלוברזון
מזכירות בית הספר למדעי המוח: אורית דן
בניין ווב חדר 514א'
03-6409039
ביולוגיה: ד"ר עידו תבור
פסיכולוגיה: ד"ר בועז ברק
מזכירות בית הספר למדעי המוח
בניין ווב, חדר 514א
03-6409039
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
036409730
מזכירות החוג לסוציולוגיה אנתרופולוגיה: שיראל בן חיים
בתיאום מראש
036409934
מזכירות החוג לתקשורת: סברינה אונגר
בתיאום מראש
036407827
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, ייעוץ בענייני קבלה : תמי יערי
036409730
יועצת אקדמית: ד"ר ליעד מודריק
בתיאום מראש
מזכירות החוג לבלשנות: רותי זוסמן
בניין ווב חדר 405
03-6409685
יועצת אקדמית: ד"ר עינת שיטרית
ייעוץ אקדמי: ד"ר תמר אשורי
בתיאום מראש
בניין נפתלי, חדר 708
03-6405861
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בתיאום מראש. ניתן לקבל גם ייעוץ טלפוני
בניין נפתלי, חדר 301
לייעוץ 03-6409730
מזכירות סטודנטים: גב' סברינה אונגר
בתיאום מראש
ייעוץ אקדמי: ד"ר דפנה גלבגיסר
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בנין נפתלי, חדר 301
לייעוץ 03-6409730
עוזרת מנהלית: דפנה כנר כהן
בניין נפתלי חדר 414
03-6409987
ייעוץ בענייני קבלה: תמי יערי
בתיאום מראש. ניתן לקבל גם ייעוץ טלפוני
לייעוץ טלפוני -036409730
מזכירות החוג לסוציולוגיה אנתרופולוגיה: שיראל בן חיים
036409934
מזכירות החוג ללימודי עבודה: כרמל ורכולס ואיילה אילת
03-6409987
מ"מ יועץ אקדמי החוג לפילוסופיה: פרופ' חגי כנען
יועצת אקדמית ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה: פרופ' דומיניק לאמי
יועצת אקדמית החוג לפסיכולוגיה: פרופ' דפי יואל
מזכירת התואר הראשון החוג לפסיכולוגיה: אביגיל אגור שטרית
ימים א' - ה' בשעות 14:00-09:00
בניין שרת חדר 101
03-6409730
יועצת אקדמית התכנית ללימודי נשים ומגדר: פרופ' דפנה הקר
התכנית ללימודי נשים ומגדר: ע' מינהלית: טניה גורוב
א' - ה' 10:00- 14:30
בניין רוזנברג, חדר 210
03-6405936/7
התכנית ללימודי נשים ומגדר מזכירת סטודנטים יעל קינן ויצמן
א' - ה' 10:00- 14:30
בניין רוזנברג, חדר 210
03-6405936/7
יועץ אקדמית ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה: פרופ' יואב בר ענן
ביה"ס למדעי הפסיכולוגיה, ייעוץ בענייני קבלה : תמי יערי
036409730
יועצת אקדמית ביה"ס למתמטיקה: פרופ' מלכה גורפיין
מזכירות בית הספר למתמטיקה: פזית דויטש- טורביץ
בניין שרייבר, חדר 130
03-6409180
ראש התכנית: פרופ' אסף שרון
בתיאום מראש
יועץ אקדמי: מר איתמר פופליקר
בתיאום מראש
מזכירת התכנית: גלי אידלשטיין
ימים א' - ה' 11:00-16:00 : רצוי לתאם מראש באמצעות הודעת דוא"ל או בטלפון. ניתן להגיע גם בזמנים אחרים בתיאום מראש
בניין גילמן חדר 484
03-6406363
יו"ר ועדת הקבלה: דר' יפית סולימני-אעידן
03-6406365
מזכירות סטודנטים: חגית שטיין
א'- ה'
בניין עבודה סוציאלית, חדר 109
03-6409410
מזכירות החוג
א'-ה'
בניין רקנאטי, קומה ב', חדר 218
03-6408931
מזכירות החוג
א'-ה'
בניין רקאנטי חדר 209
03-6408744
מזכירות קבלה: אילנה שגב
ימים א' ב' ד' ה', 09:00 – 15:00 בתיאום מראש
בניין טרובוביץ, הפקולטה למשפטים, קומת כניסה, חדר 10.
03-6408358
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive