תלמידי תיכון, תלמידי תיכון מצטיינים

תהליך רישום וקבלה לתלמידי תיכון

 

תלמידי כיתה י"ב בשנת הלימודים הנוכחית אינם רשאים להירשם, כולל תלמידי תיכון הנבחנים בבגרות זרה, מאחר שבמועד קבלת ההחלטות עדיין אין בידיהם ציוני בגרות.

עם זאת, מספר מצומצם של תלמידים כנ"ל, יוכלו להגיש בקשה לרישום רק לאחר שיקבלו אישור על זכאותם לתעודת בגרות וימציאו אותה למשרד הרישום והקבלה עד שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים,  ובכפוף לתנאים הבאים:

  1. יענו על דרישות הקבלה
  2. יישארו מקומות פנויים ביחידות הלימוד שיבקשו להירשם אליהן
  3. ייבחנו בבחינת הכניסה הפסיכומטרית לא יאוחר ממועד יולי 2018
  4. יענו על הרמה הנדרשת בלימודי אנגלית  ובלימודי עברית
  5. יענו על דרישות נוספות של יחידת הלימוד המבוקשת.

 

תלמידי תיכון מצטיינים

 

תלמידי תיכון מצטיינים יכולים ללמוד בחוגים שלהלן מספר קורסים ב"מעמד מיוחד" במקביל ללימודים בביה"ס התיכון, בכפוף לאישור ועדת הקבלה של כל תכנית לימודים וכל זמן שהם תלמידי תיכון. כשיהיו זכאים לתעודת בגרות ורק אחרי הוכחת עמידה בתנאי הקבלה הרגילים, יועברו למעמד " מן המניין. על המעוניינם לפעול בהתאם להנחיות המפורטות בכל תכנית:
 
לפקולטה למדעים מדויקים יוכלו להתקבל במעמד מיוחד רק בשני המסלולים הבאים:

לביה"ס למוזיקה – הרישום במעמד מיוחד מותנה באישור בכתב מביה"ס.

 

 

 

X

לפרטים נוספים >>

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive