כל תכניות הלימוד ומועדי הרישום - תואר שני

תכניות הלימוד ומועדי הרישום - סמסטר א'

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ה נפתחה ב – 19.1.2014 והסתיימה ב – 31.3.2014, למעט ביחידות לימוד בהן מצויין אחרת.

החל מ – 1.4.2014 תתקיים הרשמה ליחידות הלימוד הפתוחות לרישום, במתכונת של "הרשמה מאוחרת". במתכונת זו, תיתכן סגירה של יחידות לימוד בכל עת וללא הודעה מוקדמת. אנו מציעים להקדים ולהירשם בכדי לא להחמיץ לימודים בתכניות שיכולות להיסגר "מהיום למחר".

 

ההרשמה לסמסטר ב' תשע"ד הסתיימה

  • סמסטר א'
  • סמסטר ב'
סטטוס הרשמה:
צירופים חוגיים:
הכל
רפואה ובריאות
מדעים מדויקים
מדעי החיים
מדעי המוח
הנדסה
מדעי הרוח
חינוך
אמנויות
לימודי הסביבה
מדעי החברה
עבודה סוציאלית
ניהול ומנהל עסקים
משפטים
תכנית / תחום לימודים
סימול
סטטוס הרשמה
עיוני/מחקרי
ש"ל
הערות
0103
פתוח
עיוני/מחקרי
2
אימונולוגיה, ביולוגיה תאית (+)
פתוח
הכשרה למחקר רפואי יחד עם לימודי (+)
0146
פתוח
עיוני/מחקרי
2
אפידמיולוגיה ורפואה מונעת, (+)
0159
לא תפתח בשנה"ל תשע"ה
עיוני/מחקרי
2
רפואה בתעסוקה, גיהות בתעסוקה, (+)
0161
פתוח
עיוני/מחקרי
מדעי השמיעה, השפה והדיבור
0163
נסגר ב 10.5
עיוני/מחקרי
2
חינוך ומינהל בסיעוד, מגמה קלינית (+)
0164
פתוח
עיוני/מחקרי
2
0165
הרישום נסגר ב- 19.7.14
עיוני/מחקרי
מסלול לבוגרי ריפוי בעיסוק, מסלול (+)
0162
נסגר ב 31.7
חד חוגי
2.5
סימול חוג 0162 - מסלול 0188 (+)
0351
תיסגר ב- 31.7
מחקרי
2
כימיה אורגנית וביו-אורגנית, (+)
0341
פתוח
מחקרי
2
גיאופיזיקה וגיאולוגיה, מדעי (+)
0368
פתוח
מחקרי
2
מדעי המחשב, ביואינפורמטיקה
פתוח
מחקרי
2
מתמטיקה עיונית, מתמטיקה שימושית
פתוח
מחקרי
2
סטטיסטיקה יישומית, ביוסטטיסטיקה, (+)
0321
פתוח
מחקרי
2
סטטיסטיקה יישומית, ביוסטטיסטיקה, (+)
פתוח
2
תכנית לימודים בינתחומית המשותפת (+)
0421
פתוח
מחקרי
2
04XX
פתוח
מחקרי
2
ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית, (+)
פתוח
מחקרי
2
מסלול חדש וייחודי
0411
פתוח
מחקרי
2
בואו לחקור את הטבע תוך שימוש (+)
1501
הרישום נסגר ב- 1.5.14
חד חוגי
2
0510
פתוח
עיוני/מחקרי
2
תקשורת, עיבוד אותות ותמונות, (+)
0540
פתוח
עיוני/מחקרי
2
0553
פתוח
עיוני/מחקרי
2
0545
פתוח
עיוני/מחקרי
2
טיפול במים ושפכים, טיהור אדמות (+)
0571
פתוח
עיוני/מחקרי
2
מערכות מידע וגילוי ידע, ניתוח (+)
0671
פתוח
עיוני/מחקרי
2
ארכיאולוגיה של א"י-סוריה, (+)
0603
פתוח
עיוני/מחקרי
2
חדש! תואר מוסמך משולב (+)
0677
פתוח
עיוני/מחקרי
2
 היסטוריה של עם ישראל (+)
1672
פתוח
עיוני/מחקרי
2
היסטוריה, מקרא ומה שקרה: תואר (+)
0680
פתוח
עיוני/מחקרי
2
ספרות עברית, ספרות כללית, (+)
0680
פתוח
עיוני/מחקרי
2
חדש! מסלול בין-אוניברסיטאי של (+)
0607
פתוח
עיוני/מחקרי
2
חדש! תכנית רב-תחומית משותפת (+)
0690
פתוח
עיוני/מחקרי
2
מסגרת החוג ללימודי התרבות העברית (+)
0690
פתוח
מחקרי
2
הלשונות השמיות ומחקרן: הלשונות (+)
פתוח
עיוני/מחקרי
2
חדש! פונדמנטליזם, קנאות ודיאלוג (+)
0690
פתוח
עיוני/מחקרי
2
במסגרת החוג ללימודי התרבות (+)
0627
פתוח
עיוני/מחקרי
2
תחביר גנרטיבי, פונולוגיה (+)
0697
פתוח
עיוני/מחקרי
2
מחקרים היסטוריים של דתות, מחקרים (+)
0626
פתוח
עיוני/מחקרי
2
ספרות ותרבות אנגליה וארצות (+)
0618
פתוח
עיוני/מחקרי
2
פילוסופיה עתיקה, פילוסופיה חדשה, (+)
0625
סגור
עיוני/מחקרי
2
ספרות צרפתית מהעת החדשה המוקדמת (+)
0688
פתוח
עיוני/מחקרי
2
חקר השיח, מחקר אמפירי, בלשנות (+)
0669
פתוח
2
מודלים תרבותיים בארגון חיי (+)
0602
פתוח
עיוני/מחקרי
2
לראשונה בישראל! תכנית לימודים (+)
0659
פתוח
עיוני/מחקרי
2
(+)
0654
פתוח
עיוני/מחקרי
2
תולדות המזה"ת בעת החדשה; (+)
0621
פתוח
עיוני/מחקרי
2
העת העתיקה, ימי הביניים, העת (+)
0672
פתוח
עיוני/מחקרי
2
שפה וספרות יוונית, שפה וספרות לטינית
0699
פתוח
1
הנרשמים לאחר 19.7.2013 מתבקשים (+)
0691
פתוח
עיוני/מחקרי
2
(+)
0687
פתוח
עיוני/מחקרי
2
חדש! היסטוריה, פילוסופיה, דת, (+)
0631
פתוח
עיוני/מחקרי
2
ספרות ערבית לדורותיה, חקר הלשון, (+)
0712
נסגר ב 7.7
עיוני/מחקרי
2.5
0719
פתוח
עיוני/מחקרי
2
0741
פתוח
עיוני/מחקרי
2
0757
פתוח
עיוני/מחקרי
2
הוראת מתמטיקה  על יסודי, (+)
0811
פתוח
עיוני/מחקרי
2
מגמה עיונית (+)
פתוח
עיוני/מחקרי
2
ביצוע מוזיקלי, קומפוזיציה וניצוח (+)
0851
פתוח
עיוני/מחקרי
2
לימודים עיוניים בתחום הקולנוע (+)
0821
פתוח
עיוני/מחקרי
2
העת העתיקה, ימה"ב, אסלאם (+)
0810
פתוח
עיוני/מחקרי
2
מסלולי התמחות בתחומי האמנות (+)
0881
פתוח
עיוני/מחקרי
2
0851
פתוח
עיוני/מחקרי
2
תסריטאות, עריכה, צילום, הפקה, (+)
0411
פתוח
מחקרי
2
בואו לחקור את הטבע תוך שימוש (+)
0545
פתוח
עיוני/מחקרי
2
טיפול במים ושפכים, טיהור אדמות (+)
1011
נסגר ב 5.6
עיוני/מחקרי
2
 
1052
פתוח
עיוני/מחקרי
2
1035
פתוח
עיוני/מחקרי
2
1082
פתוח
עיוני/מחקרי
2
1031
פתוח
עיוני/מחקרי
2
1071
נסגרה ב 20.2
מחקרי
ציון מינימלי: 90 + מתא"ם 105
1071
פתוח
מחקרי
ציון מינימלי: 88 + מתא"ם 100
1071
פתוח
מחקרי
ציון מינימלי: 88
1071
פתוח
מחקרי
ציון מינימלי 88
1071
פתוח
מחקרי
ציון מינימלי לרישום 88 לפחות
1085
פתוח
עיוני/מחקרי
2
1110
נסגר ב 8.7
עיוני/מחקרי
2
ההרשמה למסלול הקליני ילד ונוער (+)
14XX
פתוח
מחקרי
2
לימודי משפט מתקדמים; דיני ישראל
14XX
פתוח
עיוני
2
מחודש! מסחרי; פלילי; ציבורי; אזרחי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by